Nieuwsoverzicht : Baliebrugge

7 resultaten gevonden.

 • noun_Bike_3136687 (1)

  Aangepaste verkeersregeling in Baliebrugge op za 23/10

  Op zaterdag 23 oktober is er in Baliebrugge tussen 8 uur en 20 uur een tijdelijke aangepaste verkeersregeling voorzien. Dit naar aanleiding van de Cyclocross. op 21 oktober
 • zicht op de trajectcontrole en de straten die geknipt worden

  Ruddervoorde | De trajectcontrole op de as Hogestraat-Kwagatstraat is actief

  Het traject Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat heeft veel doorgaand (zwaar) verkeer te verduren. Omdat er geen haalbare alternatieve routes zijn en we de leefkwaliteit en verkeersveiligheid willen verbeteren, is er een trajectcontrole ingevoerd. op 26 augustus
 • Biezenstraat

  Baliebrugge | Biezenstraat wordt fietsvriendelijk

  De Biezenstraat, de nieuwe straat tussen de Vrijgeweidestraat en Hazelbeekstraat, wordt een eenrichtingsstraat en een fietsstraat. Daarnaast zullen we het verkeer in de Hazelbeekstraat monitoren nu de trajectcontrole in de Hogestraat/Kwagatstraat actief is. op 26 augustus
 • Hier begint de zee, niets ingooien aub

  Mag ik vuil water in het rioolputje gieten?

  Neen. Alles wat via het rioolputje in de rioolbuis komt, gaat rechtstreeks naar de waterlopen en de zee. Afval in rioolputjes gooien of er vuil zeepsop in gieten, is dus geen goed idee. Het zorgt voor verstoppingen, geurhinder en ongedierte in de riolen en verstoring van de ecosystemen in de zee. op 29 juni
 • zicht op de trajectcontrole en de straten die geknipt worden

  Trajectcontrole Hogestraat-Kwagatstraat | Flankerende maatregelen goedgekeurd

  Om de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit op de as Hogestraat-Kwagatstraat te verbeteren, komt er op die as een trajectcontrole. Dergelijke maatregel kan pas het beoogde doel bereiken als er geen vluchtwegen zijn. Daarom worden er in drie straten in de buurt maatregelen genomen. op 19 maart
 • Trajectcontrole

  Trajectcontrole in Hogestraat-Kwagatstraat voorzien voor voorjaar 2021

  De bezorgdheid rond verkeersveiligheid op het traject Hogestraat-Kwagatstraat is reeds lang gekend. De gemeente leverde in het verleden al inspanningen door snelheidsremmende maatregelen te nemen, maar toch bleven de bezorgdheden bestaan. Daarom werd beslist om studiebureau Vectris in te schakelen. op 18 september
 • Hogestraat richting Kwagatstraat

  Haalbaarheidsstudie snelheidsremmende maatregelen Hogestraat-Kwagatstraat

  De gemeente laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren rond mogelijke snelheidsremmende maatregelen in de Hogestraat en Kwagatstraat. Op die manier wil men de leefkwaliteit van de bewoners verbeteren. op 26 april
1
LCP