Vogelgriep vastgesteld in Beernem: een deel van Oostkamp valt binnen de bewakingszone

Er werd een uitbraak bevestigd van hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf in Beernem. Dit type van het virus kan leiden tot ernstig ziekte of overlijden bij vogels. Als gevolg van de uitbraak wordt een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km ingesteld.

Een deel van Oostkamp (zie het kaartje bij Downloads) valt binnen de bewakingszone. Binnen deze zone worden de professionele houders van pluimvee op de hoogte gebracht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Voor alle houders van pluimvee geldt dat hun dieren opgehokt of afgeschermd moeten worden om contact met wilde vogels te vermijden.

Op de website van het FAVV kan je alle maatregelen en de precieze afbakening van de bewakingszone consulteren waarvoor deze maatregelen van kracht zijn. 

Maatregelen voor alle houders van pluimvee

  1. Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of zo worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of zo gebeuren dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  5. Alle verzamelingen (bijvoorbeeld markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten meteen aan de lokale controle-eenheden van de FAVV worden gemeld. Hier vind je de contactgegevens terug
op 22 september 2022
Nieuwsoverzicht
LCP