Baliebrugge | voorrangswijziging kruispunt Vrijgeweidestraat/Bergenstraat | Lagere maximumsnelheid

extra zones 50 km/u (grote weergave)
Om de verkeersveiligheid te verhogen, zal de voorrangsregeling op het kruispunt Vrijgeweidestraat/Bergenstraat veranderen en wordt de maximumsnelheid in de bebouwde omgeving van het kruispunt verlaagd naar 50 km/u.

Wijziging voorrangsregeling

Het verkeer in de Vrijgeweidestraat heeft op alle zijstraten voorrang, behalve op de Bergenstraat. Daar geldt de ‘voorrang aan rechts’-regel. Uit het aantal ongevallen op dit kruispunt en uit meldingen van bewoners blijkt dat dit voor veel chauffeurs verrassend is. Bovendien is de zichtbaarheid vanuit de Vrijgeweidestraat op de Bergenstraat niet optimaal door de nieuwe woningen op die hoek. De voorrangsregeling aanpassen waarbij de Vrijgeweidestraat en Hertog van Klevestraat voorrang hebben op de Bergenstraat, zal duidelijker zijn voor de weggebruiker en zal een vertragend effect hebben op het verkeer in de Bergenstraat.

Er is een firma aangesteld om de haaientanden op de rijweg van de Bergenstraat te schilderen. De gemeente zal tezelfdertijd de officiële verkeersborden plaatsen, aangevuld met felgele verkeersborden om de weggebruiker attent te maken op de gewijzigde situatie.

Lagere maximumsnelheid

We maken van de gelegenheid gebruik om de maximumsnelheid in de omgeving van het kruispunt te verlagen van 70 km/u naar 50 km/u. Het gaat over straten met een dichte bebouwing en met een relatief hoog aantal conflictpunten door erftoegangen en/of zijstraten. Het is een uitbreiding op de bestaande 50 km/uur in de Bergenstraat en Vrijgeweidestraat. 

Eerste stap

Het wijzigen van de voorrangsregeling op het kruispunt en het verlagen van de snelheid in de bebouwde omgeving ervan zijn een eerste stap in de actualisatie van het mobiliteitsplan. De maatregelen zijn op 15 september goedgekeurd door de Gemeenteraad.

Burgemeester Jan de Keyser: “In onze centrumgebieden, waar veel functies en weggebruikers samenkomen, verhogen we de verkeersveiligheid door de snelheid te verlagen. Om het meest geschikte snelheidsregime te bepalen, houden we consequent rekening met criteria zoals zichtbaarheid, aantal conflictpunten, oversteekbaarheid, type weggebruikers … We evalueren regelmatig en sturen bij waar nodig, verkeersveiligheid staat altijd voorop!
Na de heraanleg van de schoolomgeving in de Torhoutsestraat zullen de volgende stappen genomen worden.”

op 16 september 2022
Nieuwsoverzicht
LCP