Acties voor een veilige schoolomgeving

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Leerling op de fiets (grote weergave)
De Moerbrugsestraat tussen het kanaal en de spoorwegbrug is totaal vernieuwd en (fiets)veiliger gemaakt. De Kattestraat in Moerbrugge blijft een fietsstraat en er komt extra signalisatie in de Kortrijksestraat in Waardamme.

In september springen opnieuw heel wat leerlingen op de fiets op weg naar school. Dit verheugt ons, want fietsen is gezond, het zorgt voor minder gereden autokilometers en het draagt bij aan schonere lucht. Daarom werken we hard verder aan hogere (fiets)veiligheid en veilige schoolomgevingen. Vorige schooljaren hebben we in overleg met de scholen verschillende aanpassingen uitgevoerd en staan er nog een aantal op de planning.

Baliebrugge

 • De herinrichting van de schoolomgeving in de Torhoutsestraat (onderdeel van een groot rioleringsproject in Baliebrugge) is volop in administratieve voorbereiding.
 • De verkeerssituatie op het kruispunt Bergenstraat/Vrijgeweidestraat verandert. Het verkeer in de Bergenstraat zal er voorrang moeten geven aan het verkeer dat uit de Vrijgeweidestraat of Hertog van Klevestraat komt.

Moerbrugge

 • De Moerbrugsestraat tussen de spoorwegbrug en het kanaal is (fiets)veiliger gemaakt. De leerlingen van VBS De Vaart kunnen voortaan gebruik maken van een veilige, trage weg tussen de afdeling in de Patersonstraat en de Moerbrugsestraat.
 • Tijdens de wegenwerken langs de Moerbrugsestraat was de Kattestraat een fietsstraat. Automobilisten mogen fietsers niet inhalen. In september zal aan de Gemeenteraad gevraagd worden om deze maatregel te behouden. 

Oostkamp

 • De heraanleg van de fietspaden in de Loppemsestraat is in de laatste voorbereidingsfase. De werken zullen in het komende voorjaar starten. 
 • In de Karel de Stoutelaan in Nieuwenhove zullen aanpassingswerken gebeuren om de oversteekplaats tussen de twee wandel- en fietswegen zichtbaarder en veiliger te maken. Die werken gebeuren in de loop van dit schooljaar. Het pad dat evenwijdig loopt met de parking wordt ook heraangelegd. 
 • De toegang naar de school in de Schooldreef wordt gesloten. Deze beslissing is genomen in overleg met de school naar aanleiding van de sloop- en bouwwerken op de hoek met de Kortrijksestraat en de geplande heraanleg van de Schooldreef. De ouders worden hierover apart geïnformeerd. 
 • Op de ring rond Oostkamp (Brugsestraat) komt een trajectcontrole om na te gaan of bestuurders zich houden aan de maximumsnelheid. Agentschap Wegen en Verkeer start nog dit jaar met de installatie die ten laatste in 2023 afgerond moet worden.

Ruddervoorde

 • In de Proosdijstraat tussen de Kruiskalsijde en de Schare en tussen de Kruiskalsijde en de grens met Zwevezele komt een trajectcontrole om na te gaan of bestuurders zich houden aan de maximumsnelheid van 70 km/uur. Agentschap Wegen en Verkeer start nog dit jaar met de installatie die ten laatste in 2023 afgerond moet worden.

Waardamme

 • In de Kortrijksestraat, ter hoogte van de Rooiveldstraat en van de beek nabij site De Wara, staan twee digitale snelheidsborden. Wie Waardamme binnenrijdt tijdens het begin en einde van de school ziet duidelijk dat hij er max. 30 km/uur mag rijden. De gemeente accentueert, met toestemming van Agentschap Wegen en Verkeer, deze schoolzone nog beter door signalisatie op de grond te schilderen.
 • In de Sijslostraat is de heraanleg van de fietspaden en rijweg volop bezig. In de loop van dit schooljaar zullen de fietsers gebruik kunnen maken van een veilig en comfortabel fietspad.
 • In de Kortrijksestraat tussen de Veldhoekstraat en de Terluchtestraat komt een trajectcontrole om na te gaan of bestuurders zich houden aan de maximumsnelheid van 50 km/uur. Agentschap Wegen en Verkeer start nog dit jaar met de installatie die ten laatste in 2023 afgerond moet worden.

Vegen fietspaden

 • Het jaar door veegt de gemeente alle fietspaden om die zand- en kiezelvrij te maken zodat het comfortabel en veilig fietsen is.
 • In de herfst is er een speciale veegronde om de gevallen vruchten van de bomen, bijv. eikels, weg te nemen van de fietspaden. Naar aanleiding van de vroege vruchtval passen we de planning aan en wordt deze veegronde vervroegd uitgevoerd.

Ondersteuning door de politie

 • Ook vanuit de politie wordt extra ondersteuning geboden bij de start van het schooljaar. De wijkagent zal in elke schoolomgeving prominenter aanwezig zijn en de interventieploegen houden er verhoogd toezicht. 
 • Sinds vorig jaar loopt bij de politie het project "gemachtigd opzichter scholen". Leerkrachten  worden er opgeleid tot gemachtigd opzichter. Zo helpen ze mee bijdragen aan een nog veiligere schoolomgeving.

Goede voorbeeld

Tot slot roepen we ook alle ouders op om het goede voorbeeld te geven en vragen we alle weggebruikers om voorzichtig te zijn en rekening te houden met de nieuwe maatregelen en de drukte op de weg.

We hopen met deze gezamenlijke inspanningen een vlotte en veilige start van het schooljaar te kunnen verwezenlijken.

op 29 augustus 2022
Nieuwsoverzicht
LCP