Blauwalgen in Rivierbeek

Er werden blauwalgen vastgesteld in de Rivierbeek ter hoogte van de Stationstraat. Gezien sommige soorten blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier.

Verhoogde waakzaamheid is dus aangewezen voor activiteiten in en nabij de Rivierbeek, voorlopig voornamelijk tussen de Stationsstraat en de monding van de Rivierbeek in het Kanaal Gent-Brugge. De gemeente Oostkamp volgt de situatie samen met de waterbeheerder VMM verder op.

Richtlijnen voor landbouwers

Omdat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn bij contact met de bloei van blauwalgen of bij de inname van water waarin toxines aanwezig zijn geproduceerd door blauwalgen, adviseert VMM om wateronttrekking voor besproeiing van voedingsgewassen en voedergewassen en veedrenking te verbieden.

Op 18 juli 2022 werd door de gouverneur echter reeds een onttrekkingsverbod afgekondigd op alle onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen, waardoor captatie op de Rivierbeek al verboden was.

Richtlijnen particulieren

Daarnaast wordt ook geadviseerd om maatregelen te nemen voor de verschillende vormen van waterrecreatie. Recreatie vanaf de oever (vissen vanop de oever of een steiger, picknicken,…) en pleziervaart blijven in principe mogelijk, maar voorzichtigheid is geboden met activiteiten waarbij er rechtsreeks contact is met het oppervlaktewater. Deze vormen van recreatie worden ontraden (kajakken, kanovaren, suppen roeien, bootvissen) of zelfs verboden (waterskiën, windsurfen, zwemmen …).

Hou er ook rekening mee dat er de toxines ook ernstige risico’s met zich meebrengen voor huisdieren. Laat uw honden dus zeker niet in het water zwemmen!

Cyanobacteriën

Blauwalgen komen zowel voor in zoet als in zout water en zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Hun wetenschappelijke naam is cyanobacteriën. Blauwalgen krijgen meestal pas aandacht als ze bloeien en een drijflaag vormen.

Voor bloei moeten een aantal factoren aanwezig zijn:

  • een (te) hoog gehalte aan voedingsstoffen (nutriënten) in het water
  • een hoge watertemperatuur
  • een gebrek aan stroming waardoor de bacteriën lange tijd ter plaatse blijven

Daarom komen de bloeien vooral ’s zomers voor in stilstaand of traag stromend water.

Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.

Vragen?

Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Milieu via milieu@oostkamp.be of 050 819 860.

op 02 augustus 2022
Nieuwsoverzicht
LCP