Onderzoek naar PFAS op de site van brandweersite Ruddervoorde (Hofstraat): extra voorzorgen nodig om blootstelling te vermijden.

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de site van de brandweer in de Hofstraat (voorpost Ruddervoorde). Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen voor wie putwater gebruikt in een straal van 500 meter rond die site. 

Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de brandweer in de Hofstraat (voorpost Ruddervoorde).

De meetresultaten van het bodemonderzoek tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in een historische vervuiling door het gebruik van blusschuim bij oefeningen van de brandweer. Mogelijks zijn restanten hiervan in het grondwater terechtgekomen. Dit is intussen op meerdere plaatsen in Vlaanderen zo gebleken.

Verder onderzoek is nodig om na te gaan of er van deze verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. Dat onderzoek wordt nu opgestart.

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken en contact met grondwater te vermijden. Het gebruik van regenwater en leidingwater blijven wel veilig.

Volgende zaken worden geadviseerd in afwachting van het verder onderzoek aan omwonenden binnen een straal van 500 meter rond de brandweersite:

Gebruik uw putwater niet voor: Uw putwater kan wel gebruikt worden voor  
Als drinkwater (eigenlijk altijd af te raden) dus ook niet voor thee, koffie, om te koken, voor het maken van ijsblokjes… Om de auto te wassen
Om het zwembad te vullen Om het toilet door te spoelen
Om de moestuin water te geven Om de oprit af te spuiten
  Om sierplanten water te geven

Het is wel veilig om te werken in de tuin, om groenten of fruit uit eigen tuin te eten en de eieren van uw kippen te gebruiken.

Als men wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor de gezondheid. Maar bij langdurige blootstelling, kunnen er op termijn gevolgen zijn. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom wordt aangeraden om de voorzorgen goed op te volgen.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Jan de Keyser, burgemeester : “We zijn – als gemeente – op de hoogte gebracht van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en hebben het volledige rapport kunnen inkijken. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg. Verder onderzoek is nu nodig om na te gaan of er van deze verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. Dat onderzoek wordt nu opgestart. Ter info kan ik ook meegeven dat een site waar een industriële brand gewoed heeft in Ruddervoorde ook werd onderzocht en intussen veilig verklaard is. De site van de brandweer in de Siemenslaan is nog in onderzoek.”  

op 01 augustus 2022
Nieuwsoverzicht
LCP