IVBO start vanaf september met aan-huis-ophaling asbest

5_werkman_asbest (grote weergave)
Hoewel het gebruik van asbest in 2001 verboden werd, blijft het een belangrijk probleem in Vlaanderen. Daarom start IVBO vanaf 1 september met aan-huis-ophaling van asbest aan een voordelig tarief. Breng je zelf asbest naar het recyclagepark, doe het dan altijd veilig en goed verpakt!

Asbest komt nog te veel voor in onze gebouwen en op onze daken. Volgens OVAM bevatten Vlaamse gebouwen en infrastructuur nog zo’n 2,3 miljoen ton asbesthoudende toepassingen. Elk jaar overlijden minstens 700 landgenoten aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Bedoeling is om Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ te maken. Dat betekent dat asbest in risicovolle toepassingen of in slechte staat wordt verwijderd. Dat is een grote uitdaging, daarom willen we een versnelling hoger schakelen.

Nieuw: aan-huis-ophaling van asbest

Daarom start IVBO vanaf 1 september 2022 met een ophaling aan huis. Dit project voorziet om grote hoeveelheden asbest aan huis op te halen. Met behulp van subsidies van OVAM kan IVBO deze ophaling aan een voordelig tarief aanbieden aan alle inwoners. Inwoners zullen hun asbest aan huis kunnen laten ophalen in platen- en kuubzakken op maat gemaakt voor asbestinzameling of in afzetcontainers speciaal voorzien voor asbestplaten, tegen een sterk gereduceerd tarief. Dit project gaat van start in Beernem, Blankenberge, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke.

Bij de bestelling van een container met containerbag of een plaat- of kuubzak, krijg je een handleiding en 2 sets met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM: een stofmasker FFP-3, overall & handschoenen).

Wie kan dit aanvragen?

 • Particulieren
 • Jeugdverenigingen
 • Lokale besturen

Welke recipiënten kan ik aanvragen?

 • Plaatzak: deze zak dient voor het inzamelen van hechtgebonden asbestplaten. In een zak passen ongeveer 10 grote asbestplaten (ongeveer 30m²). Deze plaatzak kost 30 euro per zak en per adres kunnen maximaal 5 zakken aangevraagd worden.
 • Kuubzak: deze zak dient voor de inzameling van kleinere stukken hechtgebonden asbest (leien, tegels, schouwbuizen, etc.). Deze kuubzak kost 30 euro per zak en per adres kunnen maximaal 5 zakken aangevraagd worden.
 • Container: de container wordt aangeraden voor het inzamelen van grote hoeveelheden hechtgebonden asbest. In de container passen ongeveer 100 grote golfplaten (ongeveer 300m²). Deze container kost 170 euro en per adres kunnen maximaal 1 container aangevraagd worden.

Enkel volgende materialen zijn toegelaten in de plaat- en kuubzakken en de containers:

 • Hechtgebonden asbestmateriaal
 • Gebruikte beschermingskleding (wegwerpoverall, FFP-3 mondmasker, handschoenen, …)

Hoe kan je dit aanvragen?

Het aanvragen van deze aan-huis-ophaling kan vanaf 1 september enkel via het e-loket op de website van IVBO

Asbest brengen naar het recyclagepark? Doe het veilig!

Voor wat betreft de aanvoer op het recyclagepark is het belangrijk dat de risico’s van asbest zoveel mogelijk beperkt worden voor de inwoners en medewerkers. Daarom zijn alvast deze maatregelen genomen: 

 1.  De prijs om asbestcement af te leveren op het recyclagepark is 0,15 euro/kg. De eerste 200 kg per gezin per jaar is gratis.
 2. Alle aangeboden asbestcement moet verpakt met doorzichtig materiaal aangeleverd worden. Dat mag door gebruik te maken van inpakfolie of het speciale inpakmateriaal dat verkrijgbaar is in handelszaken voor bouwmaterialen, ofwel door gebruik te maken van de asbestzakken die door de gemeente aangeboden worden tegen gereduceerde prijzen. Die kan je kopen op het recyclagepark.
 • De kleinste zakken 80 x 120 cm (voor kleinere stukken asbestcement en gebruikt beschermingsmateriaal) kosten 1 euro/stuk
 • middelgrote zakken 120 x 130 cm (voor grotere stukken) kosten 1,50 euro/stuk
 • grote zakken 120 x 220 cm (waar tot 3 golfplaten in kunnen) kosten 2,5 euro/stuk

De gemeente levert een beschermingskit aan met overall, FFP3 mondmasker, handschoenen, kleefband en handleiding aan, tegen een prijs van 15,00 per kit. Die zijn ook verkrijgbaar op het recyclagepark. 

Heb je beslist om de asbestplaten of -cement naar het recyclagepark te brengen, hou dan rekening met volgende veiligheidsvoorschriften

 • Alles moet verpakt aangeboden worden. 
 • Hou rekening met het gewicht want je moet de zakken zelf in de container zetten (gebeurt niet door de parkwachters). 
 • Zorg dat het verpakkingsmateriaal goed gesloten blijft : geen enkele asbestvezel mag ontsnappen. 
 • Het verpakte asbestcement wordt inclusief de verpakking in de voorziene container voor asbestcement gelegd.
 • Het is bij het brengen naar het recyclagepark aangewezen om breuk en stofverspreiding maximaal te voorkomen : manipulaties, zoals ter plaatse verpakken, ter plaatse uitsorteren, leegmaken van zakken, het gooien of breken van materialen in de container voor inzameling van asbestcement zijn dus verboden. 
op 26 juli 2022
Nieuwsoverzicht
LCP