Tijdelijk captatieverbod door aanhoudende droogte

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Op 18 juli 2022 heeft de gouverneur van West Vlaanderen een tijdelijk captatieverbod afgekondigd voor alle onbevaarbare waterlopen . Dit komt bovenop de permanente onttrekkingsverboden voor het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

Door het uitblijven van neerslag en de hoge tot zeer hoge temperaturen is het peil en het debiet in onze onbevaarbare waterlopen sterk gedaald. Ook de waterkwaliteit is sterk verminderd, wat maakt dat het niet langer aangeraden is om water te onttrekken aan die waterlopen. Gouverneur Decaluwé besliste dan ook om alle watercaptatie te verbieden. Dat geldt op onze gemeente voor alle onbevaarbare waterlopen.

Dit tijdelijk verbod is een aanvulling van de permanente verboden voor captatie in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek.

Het kanaal blijft nog een mogelijkheid tot watercaptatie, al is daartoe een voorafgaande melding bij de Vlaamse Waterweg nv voor nodig via de website van de Vlaamse Waterweg. Voorlopig is dat water gespaard van blauwalgen. 

Wie buiten de periodes van captatieverboden water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop, moet dit via het e-loket melden aan de waterloopbeheerder. Het e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, dus zowel beheerd door de gemeente, de Oostkustpolder, de provincie en de VMM ( https://www.wateronttrekking.be/ )

De uitzondering op captatieverbod en verplichte melding voor het drenken van vee met behulp van een weidepomp blijft in alle gevallen gelden. 

op 18 juli 2022
Nieuwsoverzicht
LCP