OVAM-vaststellers tegen zwerfvuil gaan op pad

afval (grote weergave)
Gemeente Oostkamp wil werk maken van minder zwerfvuil zoals bijvoorbeeld sigarettenpeuken, kauwgom, blikken en flesjes. Zwerfvuil hoort thuis in een vuilnisbak. Om de pakkans te verhogen voor wie afval weggooit op straat of in de natuur, besliste de Gemeenteraad om OVAM-vaststellers aan te stellen.

Een mooiere gemeente als doelstelling van het meerjarenplan 2020-2025

De gemeente heeft de aanpak van zwerfvuil als actiepunt opgenomen in haar meerjarenplan 2020-2025. Naast acties om te sensibiliseren en het voorzien van voldoende vuilnisbakken op openbaar domein, blijkt ook handhaving nodig om tot het gewenste resultaat te komen.

Waarom wil de gemeente Oostkamp actie ondernemen tegen zwerfvuil?

De gemeente Oostkamp vindt een propere openbare ruimte heel belangrijk. Iedereen woont immers graag in een nette omgeving. Bovendien zorgt zwerfvuil voor heel wat bijkomende problemen: het vormt een gevaar voor dieren in de wei, het zorgt voor vervuiling van ons grondwater, onze rivieren, onze zeeën en oceanen. Zwerfvuil hoort enkel thuis in de vuilnisbak.

OVAM-handhavers tegen zwerfvuil

In het algemeen politiereglement is reeds opgenomen dat het achterlaten van zwerfvuil bestraft kan worden. De Vlaamse overheid ondersteunt hierbij lokale besturen: zij stellen gratis gewestelijke vaststellers ter beschikking die in de gemeente dergelijke inbreuken vaststellen.

Aangezien gemeente Oostkamp het opruimen en voorkomen van zwerfvuil expliciet is opgenomen heeft in het meerjarenplan 2020-2025, gaan ze in op deze mogelijkheid om handhavers aan te stellen.

De aanstelling van de OVAM-handhavers werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 16 juni 2022. Vanaf nu kunnen zij onaangekondigd en in burger optreden tegen het achterlaten van zwerfvuil. Ook controle op het bezit van een zakje voor hondenpoep kan hieronder vallen.

Door patrouilles op het terrein (steeds per 2), ook ’s avonds en in het weekend, kan men overtreders op heterdaad betrappen. Hierbij zullen zij nauw samenwerken met de lokale politie en de gemeente.

Bij vaststelling van een overtreding wordt een bestuurlijk verslag opgemaakt, waarna de procedure voor het opleggen van een GAS-boete (maximaal 350 euro) wordt opgestart. Er wordt hierbij niet eerst een waarschuwing gegeven.

Oproep

In winkelstraten, op stopplaatsen van openbaar vervoer, in parken, op publieke parkings, tijdens evenementen zoals kermissen, jaarmarkten, festivals of sportwedstrijden: hou je afval bij of gooi het altijd in een vuilnisbak!

Wat ondernam gemeente Oostkamp al tegen zwerfvuil?

  • Er werden meer dan 100 nieuwe vuilnisbakken geplaatst op locaties waar inwoners op openbaar domein iets klein verbruiken. De locaties zijn zo gekozen dat er voldoende passage en dus ook sociale controle is.
  • De veegmachine wordt dagelijks ingezet langs wegen en openbare parkeerplaatsen. Daarnaast wordt ook via sociale tewerkstelling ingezet op het manueel vegen en ruimen van locaties waar de veegwagen moeilijk bij kan.
  • Al meer dan 200 gratis peukenpockets werden uitgedeeld op evenementen en aan het Onthaal van OostCampus. Onder het motto ‘#opgepeukt staat netjes’ worden rokers bewust gemaakt van het risico van peuken in de natuur. De peukenpockets bieden rokers een veilig alternatief om hun peuk mee te nemen naar de dichtstbijzijnde afvalbak. De peukenpockets zijn daar nog steeds verkrijgbaar.
  • Het initiatief Proper Oostkamp, waarbij heel wat vrijwilligers op pad gaan om zwerfvuil te ruimen, wordt actief gesteund door de gemeente. De gemeente droomt ervan dat deze vrijwilligers op een dag geen enkel stukje zwerfvuil meer kunnen vinden.
  • Er wordt ingezet op sensibilisering. De boodschap dat alle afval in de vuilnisbak hoort, wordt op verschillende manieren gedeeld: via De Merel, via ludieke posts op sociale media, via spuitsjablonen ter hoogte van rioolputjes, op evenementen met beachvlaggen die de weg tonen naar vuilnisbakken en door het plaatsen van peukenstemasbakken, met ludieke campagnes voor jongeren (Let’s do it in de vuilbak (2019), nieuwe campagne (najaar 2022)).

Burgemeester Jan de Keyser: “Een propere gemeente is aangenaam om in te wonen, te werken, te ondernemen en te vertoeven. Daar dragen we graag allemaal ons steentje aan bij. Afval en meer bepaald zwerfvuil hoort daar niet bij. Ik erger mij persoonlijk heel erg aan zwerfvuil en nog meer aan het feit dat een ander daarvoor opdraait door het ofwel zelf op te ruimen of door de kost mee te betalen voor de opruiming ervan. Ik vind het niet meer dan normaal dat we als gemeente – naar het voorbeeld van de zeer propere meer noordelijke landen – inzetten op sensibilisering, maar daarnaast ook op handhaving voor zij die de boodschap niet willen begrijpen. Afval hoort thuis in de vuilnisbak en nergens anders. Punt. Oostkampenaren zijn goede leerlingen. Ik heb er vertrouwen in dat zij allemaal snel het gewenste gedrag zullen vertonen en dat de gewestelijke vaststellers hier op korte termijn geen werk meer zullen vinden en snel overbodig worden. Samen voor een proper Oostkamp!”

 

op 17 juni 2022
Nieuwsoverzicht
LCP