Gemeenteraad keurt aanbestedingsdossier goed voor onderhoudswerken in enkele straten

werken_icoon (grote weergave)
De gemeente heeft deze legislatuur een jaarlijks budget ingeschreven voor eenvoudige onderhoudswerken aan gemeentewegen. Op die manier werken we gestructureerd en planmatig aan een kwalitatief structureel onderhoud van gemeentewegen.

In het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 willen we in volgende straten onderhoudswerken uitvoeren:

  1. Kongodreef: herasfalteren van de rijweg.
  2. Meersenstraat: herasfalteren van de rijweg tot aan huisnummer 1
  3. Emiel Welvaertstraat: herasfalteren gedeelte rijweg tussen Ganzenstraat en huisnummer 51
  4. Waterstraat: verwijderen kasseistrook en vervangen door asfalt.
  5. Terluchtestraat: herstel asfaltverharding ter hoogte van de inrit parking Woonzorgcentrum en herstel asfalt ter hoogte van de voetgangersverbinding aan huisnummer 24
  6. Akkerstraat 5/7: affrezen asfalt ter hoogte van de aansluiting met de betonverharding in functie van een vlakke overgang
  7. Hertsbergsestraat-Lodistraat: structureel onderhoud van de rijweg tussen Kampveld en Lodikruispunt, waarbij de rijweg in beton wordt opgebroken en een nieuwe asfaltverharding wordt aangelegd. Waar de rijweg op vandaag al in asfalt ligt, wordt er een nieuwe asfaltlaag voorzien. Door de omvang van dit deelproject is het aangewezen deze werken uit te voeren in het voorjaar 2023, als de weersomstandigheden gunstiger zijn voor asfalteringswerken en het risico op vertraging dus beperkter is.

De Gemeenteraad heeft op 16 juni het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De aannemer wordt aangesteld via een openbare aanbesteding. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 765.530,07 euro incl. btw.

Communicatie met de buurtbewoners

De gemeente zal de bewoners van de betrokken straten ten gepaste tijde informeren over de werken in hun straat.

op 17 juni 2022
Nieuwsoverzicht
LCP