Fietspaden Loppemsestraat | Gemeenteraad neemt besluit over wegentracé

Loppemsestraat  (grote weergave)
De Gemeenteraad heeft het gewijzigde rooilijnplan vastgesteld en ingestemd met de wegenis-, infrastructuur- en omgevingswerken van de omgevingsaanvraag van de provincie West-Vlaanderen tot het aanleggen van fietsvoorzieningen langs de Loppemsestraat.

De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeenten Oostkamp en Zedelgem om een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur te creëren in de Loppemsestraat, vanaf het kruispunt met de Rustoordstraat tot aan het kruispunt met de Steenbrugsestraat.

Volgende werken zijn voorzien:

  • Optimaliseren van de fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom van Oostkamp.
  • Herinrichten van het kruispunt Loppemsestraat/Fabiolalaan/Boudewijnlaan.
  • Aanleggen van nieuwe vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom.
  • Aanleggen van veilige fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Oostkampse Baan/ Steenbrugsestraat, op grondgebied Loppem, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het traject is onderdeel van het provinciaal fietsfondsproject. De provincie West-Vlaanderen is dus trekker van dit project en diende de vergunningsaanvraag in. De aanvraag omvat het wijzigen van een rooilijn en de wegenis- en infrastructuurwerken en als onderdeel van de vergunningsprocedure werd aan de Gemeenteraad gevraagd het gewijzigde rooilijnplan vast te stellen en in te stemmen met de wegenis-, infrastructuur- en omgevingswerken.

In het najaar wordt het aanbestedingsdossier, dat ook door de provincie opgemaakt wordt, ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd. Na deze aanbestedingsprocedure kan een aannemer aangesteld worden. De eigenlijke start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023.

op 17 juni 2022
Nieuwsoverzicht
LCP