Gewijzigde verkeerssituatie in wijk Nieuwenhove vanaf 30 mei

De gemeente wil van wijk Nieuwenhove een rustige en autoluwe buurt maken waar het aangenaam is om te wonen, te leven en elkaar te ontmoeten. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de verkeerssituatie in de buurt aan te passen.

Wat verandert er wanneer?

De verkeerssituatie in wijk Nieuwenhove wordt aangepast in 2 fases. 

Fase 1: Tijdelijke situatie vanaf maandag 30 mei 

Zie ook het bijhorende plan (kijk op deze webpagina bij Downloads). 

  • Kunstschilderslaan

De straat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de nieuwe woonzone van sociale huisvestigingsmaatschappij van . Alle woningen blijven bereikbaar via de ene of de andere kant. De hulpdiensten zijn hiervan op de hoogte.

  • Dirk Martensstraat 

Deze straat wordt afgesloten net voorbij de Gerard Mercatorstraat. Het verkeer kan de lus Gerard Mercatorstraat - Dirk Martensstraat - Christoffel Plantijnstraat blijven gebruiken.

  • Kruispunt Hugo van der Goesstraat en de Christoffel Plantijnstraat

Om te vermijden dat het verkeer zijn weg zoekt langs de Hugo van der Goesstraat, de Christoffel Plantijnstraat en de Constant Permekestraat, wordt de verbinding tussen de Hugo van der Goesstraat en de Christoffel Plantijnstraat onderbroken. Dit was ook het voorstel van de bewoners tijdens het openbaar onderzoek van het bouwproject van Vivendo (begin 2020).

Het autoverkeer wordt dus naar de Karel de Stoutelaan, de Waterstraat en de Hogendaledreef gestuurd. Dit zijn de grote wegen van de wijk. We willen het fietsen in de wijk stimuleren. Zo krijgen we gezelligere woonbuurten met weinig auto’s en meer rust voor de bewoners.

Fase 2: Definitieve situatie

Zie ook het bijhorende plan (kijk op deze webpagina bij Downloads). 

Wanneer de volledige omgevingsaanleg van het bouwproject van Vivendo uitgevoerd is en alle keerpunten voor onder andere de vuilniswagens klaar zijn, wordt ook de Gerard Mercatorstraat onderbroken en schuiven de onderbrekingen in de Kunstschilderslaan en de Dirk Martensstraat een stukje op. Al deze straten worden vanaf dan doodlopend. De timing hiervan staat nog niet vast. 

Waarom wordt de verkeerssituatie aangepast?  

Openbare ruimte wordt steeds meer een plek voor ontmoeting. Het ontmoeten van buurtgenoten draagt bij tot het welzijn van bewoners en de veiligheid in de buurt. Daarom wil de gemeente een fijne en rustige buurt creëren waar ontmoeting centraal staat. De beschikbare publieke ruimte zo goed mogelijk inrichten is daarbij cruciaal.

Ook het bouwproject van Vivendo in de wijk biedt op dat vlak kansen. De sociale huisvestigingsmaatschappij is eind februari gestart met de bouw van de woningen in de Dirk Martensstraat. In een latere fase worden er ook woongelegenheden gebouwd langs de Kunstschilderslaan. De publieke ruimte rond het nieuwbouwproject van Vivendo wordt toegankelijk voor zowel bewoners, omwonenden als voetgangers en fietsers. We willen deze ruimte kwalitatief en aangenaam inrichten met fietsdoorsteken, groenaanleg met speelzones en speeltoestellen, rustzones, een buurtplein met een petanqueveld en enkele fitnesstoestellen. De nieuwe woonzone zal verkeersvrij zijn met uitzondering van laad- en loszones, toegang verhuiswagen, brandweer … Er komen parkeerplaatsen aan de verschillende toegangen van de woonzone en onder de woningen langs de Kunstschilderslaan.

Het mobiliteitsbureau Vectris onderzocht hoe dit allemaal het beste aangepakt kon worden. Het resultaat van de studie is om de Kunstschilderslaan en de Dirk Martensstraat ter hoogte van de projectzone te vervangen door een fiets- en wandelpad van 2 meter breed in geborsteld beton. Auto’s zullen langs deze wegen niet meer kunnen doorrijden en de straten worden doodlopend.

op 18 mei 2022
Nieuwsoverzicht
LCP