Tijdelijk verbod onttrekking water onbevaarbare waterlopen

In kader van de aanhoudende droogte, heeft gouverneur Carl Decaluwe een oppompverbod ingesteld op een aantal plaatsen in West-Vlaanderen.

In Oostkamp geldt, net zoals in de rest van West-Vlaanderen, vanaf dinsdag 17 mei een oppompverbod op enkele plaatsen. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé beslist na  het provinciaal droogteoverleg. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen immers kritisch laag.

Sinds 1 april was er in West-Vlaanderen al een permanent ‘onttrekkingsverbod’ van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek, die beiden ook door Oostkamp stromen.

Vanaf dinsdag 17 mei volgt ook tijdelijk het stroomgebied van de Rivierbeek.

Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides;
  • Onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voor handen is;
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico is op puntverontreiniging;
  • Door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die er voor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer de minimumpeilen verzekerd zijn.
op 16 mei 2022
Nieuwsoverzicht
LCP