Openbaar onderzoek naar programmatische aanpak stikstof (PAS)

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)

De programmatische aanpak stikstof (PAS) is een plan om de hoeveelheid stikstof in waardevolle natuurgebieden terug te dringen. De Vlaamse overheid heeft hiervoor een ontwerpplan (PAS) opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek over deze documenten, nog tot en met vrijdag 17 juni 2022.

Raadpleeg de documenten in OostCampus (loket 4) of op de website Departement Omgeving. Bezwaren kunnen ingediend worden bij de Dienst Milieu:

  • milieu@oostkamp.be
  • Bij loket 4 in OostCampus
  • via brief aan het College van Burgemeester en Schepenen

Voor meer informatie, kan u contact opnemen met Dienst Milieu op het nummer 050 819 860.

op 12 mei 2022
Nieuwsoverzicht
LCP