Digitaal loket Burgerzaken blaast 2 kaarsjes uit

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Digitaal loket Burgerzaken (grote weergave)
De corona-crisis maakte ons allemaal duidelijk hoe belangrijk het is om op een digitale dienstverlening te kunnen terugvallen wanneer langskomen aan het loket (tijdelijk) niet kan. Maar ook nu de fysieke dienstverlening terug op volle kracht draait, biedt het digitaal loket veel voordelen.

Sinds de lancering van het vernieuwde digitaal loket Burgerzaken op 15 mei 2020 behandelden we ongeveer 6.500 aanvragen voor attesten en akten. Het aantal aanvragen blijft groeien. De digitale dienstverlening is dus duidelijk een blijver. Uiteraard blijven we ook inzetten op een kwalitatieve fysieke dienstverlening en blijf je welkom aan het loket in OostCampus!

Waarvoor kan je het digitaal loket Burgerzaken gebruiken?

 1. Een aangifte van adreswijziging en orgaandonatie
 2. Het opnieuw opvragen van de pin- en pukcode van jouw identiteitskaart (eID of Kids-ID)
 3. Het opvragen van attesten, uittreksels en afschriften van documenten

Er zijn koppelingen gelegd met het rijksregister, strafregister en de Databank voor Akten van de
Burgerlijke Stand zodat de aanvragen, als aan alle voorwaarden voldaan is, geautomatiseerd behandeld kunnen worden, zonder tussenkomst van een medewerker.

De 3 populairste aanvragen:

 1. Uittreksel uit het strafregister: ongeveer 2.700 keer aangevraagd; goed voor 42% van alle aanvragen. 84% van de aangevraagde uittreksels uit het strafregister werden
  automatisch afgeleverd.
 2. Aangifte van adreswijziging naar of binnen Oostkamp: ruim 1.000 keer aangevraagd;
  goed voor 15% van alle aanvragen.
 3. Attest van gezinssamenstelling: ongeveer 600 keer aangevraagd; goed voor 9% van alle aanvragen. 70% van de gevraagde attesten van gezinssamenstelling werden automatisch afgeleverd.

Wat zijn de grootste troeven van het digitaal loket Burgerzaken?

 1. Het is een geautomatiseerd digitaal loket: wanneer je je veilig hebt aangemeld (met eID en kaartlezer of met je itsme-account) en wanneer er geen tussenkomst van een medewerker vereist is, wordt het document onmiddellijk opgemaakt en naar jou
  doorgemaild.
 2. Veilig aanmelden heeft de voorkeur, maar ook als je geen kaartlezer hebt, kan je gebruikmaken van bijna alle producten van het digitaal loket Burgerzaken. Laat de kaartlezer dus geen struikelblok zijn om het uit te proberen!
 3. Jouw documenten komen nooit in verkeerde handen terecht doordat het document enkel kan geraadpleegd worden na veilig aanmelden. Lukt het veilig aanmelden niet, dan kan je aangeven dat je het document per post wil ontvangen op jouw domicilieadres.
 4. Het digitaal loket Burgerzaken is altijd open, ook als de loketten in OostCampus gesloten zijn.

Waar kan je het digitaal loket Burgerzaken terugvinden?

In het digitaal loket krijg je een alfabetisch overzicht van alle producten van onze digitale dienstverlening. Het vernieuwde digitaal loket Burgerzaken maakt hiervan deel uit: kies bij “Zoek op thema” voor Burgerzaken.

Meer info

Aarzel je om het digitaal loket te gebruiken? Neem contact op en we gaan er samen door: tel 050 819 890 of burgerzaken@oostkamp.be.

op 27 april 2022
Nieuwsoverzicht
LCP