Wij zeggen NEEN tegen peuken en zwerfvuil

Zwerfvuil(s)toppers in 8020

Afval hoort thuis in een vuilnisbak en nergens anders! Toch komen deze soorten zwerfvuil het vaakst voor in onze natuur (volgens het zwerfvuilonderzoek van OVAM en uit de ervaring van de zwerfvuilruimers van vzw Proper Oostkamp).

  • Peuken
  • Blikjes
  • Kauwgom
  • Glas
  • Plastic

Opgepeukt staat netjes

Peuken zijn het talrijkst aanwezig in de hoeveelheid zwerfvuil. En daar moet verandering in komen, want peuken zijn niet alleen moeilijk op te ruimen zwerfvuil, ze zijn ook heel schadelijk voor de natuur. Met de actie #opgepeuktstaatnetjes willen we rokers duidelijk maken dat hun peukje in de afvalbak thuishoort en niet in de natuur. Je peuk goed doven, meenemen en in
een vuilnisbak achterlaten is dus een must!

Niets in het putje gooien

Alles wat in een rioolputje terechtkomt, gaat ongezuiverd naar de zee. De rioolputjes zijn
namelijk aangesloten op de regenwaterriool. Die rioolbuis mondt rechtstreeks uit in de lokale
waterlopen. Zwerfvuil en giftige stoffen die erin belanden, vervuilen uiteindelijk de zeeën en de oceanen.

Wie niet horen wil …

We merken dat inzetten op sensibilisering alleen niet voldoende is. Daarom zet de gemeente ook actief in op controle. Wie een blikje, peuk, papiertje … op straat of in de natuur gooit, loopt het risico op een GAS-boete. En die pakkans wordt in de toekomst nog groter door meer
controles op zwerfvuil.

De gemeente ondertekende ook de statiegeldalliantie, die ijvert voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes.

Lees ook het interview met Kinderschepen Serena De Cloedt over zwervuil.

Wil je zelf mensen aanspreken ivm zwerfvuil? Dan zijn onze 5 tips voor een zwerfvuilgesprek vast nuttige info.

op 26 april 2022
Nieuwsoverzicht
LCP