Buitenspeeldag op diverse locaties moet lokaal buiten spelen stimuleren

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Buitenspeeldag (grote weergave)
Buitenspeeldag is een van die activiteiten die de Jeugddienst jaarlijks organiseert voor kinderen onder 12 jaar. Dit initiatief vindt elk jaar plaats op de eerste woensdag na de paasvakantie. Het is een gratis initiatief dat op een laagdrempelige manier kinderen aanzet om buiten te spelen.

De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en te spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving. Ook als het regent, vindt de Buitenspeeldag plaats.  

Buitenspeeldag op de speelplaats van de school 

We stimuleren dit jaar opnieuw betrokkenheid en engagement bij zo veel mogelijk scholen in 8020.  Voor dit initiatief werken we samen met de directies van de scholen en Ferm Kinderopvang.

We vragen de Oostkampse scholen om net zoals in 2021 op Buitenspeeldag de schoolpoorten open te zetten en gezinnen te laten spelen op de speelplaats en buitenelementen. 

Basisschool Koning Boudewijn, Vrije Basisschool De Sprong, Vrije Basisschool De Bosbes, Vrije Basisschool De Vaart, Vrije Basisschool De Kiem, GO! technisch atheneum Brugge (afdeling Fonteinstraat), Middenschool Sint-Pieter, Freinetschool Klimop, Vrije Basisschool Sint-Pieter en Vrije Basisschool Baliebrugge doen dit jaar mee.  

De gemeente voorziet heel wat extra speel- en beweegelementen (krijt, springtouwen, ballen, springkastelen, volksspelen …) op de verschillende locaties.  Ook wordt op elke speelplaats een vrijwilliger voorzien als aanspreekpunt. We stimuleren gezinnen om zich te verplaatsen met de fiets en zo op ontdekking te gaan in hun buurt.

Zo lokaal en zo veel mogelijk buiten spelen 

Buitenspeeldag is ook de ideale gelegenheid om op te roepen om het extra speels te maken op of rond het plaatselijke speelpleintje. De (zones rond de) speelpleintjes zorgen voor heel wat speelmogelijkheden voor de kinderen. We roepen dan ook op om samen met buren een straatfeest of speelstraat te organiseren en zo de kinderen extra speelkansen te bieden. De plaatselijke initiatieven dragen ook bij aan een buurt waarin verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid centraal staan.  

Ook het initiatief van Huis van Het Kind om een Playdate te organiseren met andere ouders uit de buurt, willen we extra onder de aandacht brengen. Niet alleen kinderen hebben baat bij sport en spel. Ook (groot)ouders stimuleren we om samen met de (klein)kinderen te spelen. En daarnaast is het een ideale gelegenheid om andere (groot)ouders te ontmoeten.  

Promoten van het bestaande aanbod 

We willen naar aanleiding van Buitenspeeldag ook de weg tonen naar de verschillende speelpleintjes en speelbossen die de gemeente rijk is.

Bij Bibliotheek-infopunt kan je ook terecht om spelletjes te ontlenen om in het park mee te spelen.

Ook bij Speel Tope kan je terecht om spelletjes te ontlenen en bij de Fietsbieb om een fiets op maat van je kind te ontlenen.

Buiten spelen? Hang de Buitenspeelkaart op!

De Kindergemeenteraad wil naar aanleiding van de Buitenspeeldag ook de Buitenspeelkaart onder de aandacht brengen. Kinderen kunnen deze kaart afdrukken en aan hun deur of raam ophangen om aan te geven dat ze graag willen buiten spelen. Zo zien kinderen uit de buurt waar ze kunnen aanbellen om speelkameraadjes te vinden. 

op 20 april 2022
Nieuwsoverzicht
LCP