Oostkamp steunt Oekraïense vluchtelingen en gastgezinnen

foto stiltecirkel (grote weergave)

Net zoals overal in het land, worden ook in Oostkamp grote inspanningen geleverd om de Oekraïense bevolking te ondersteunen tijdens deze oorlog met Rusland. Van opvang bij mensen thuis tot inzamelacties, er gebeurt heel wat. Om de Oekraïense bevolking een extra hart onder de riem te steken en een signaal van verbondenheid te geven, werd op zaterdag 2 april een stiltecirkel georganiseerd.

Er zijn diverse spontane acties vanuit bevolking om hulpgoederen in te zamelen. Daarnaast zien we ook een grote bereidheid van inwoners om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Een kleine honderd gezinnen ging spontaan in op de oproep van #PlekVrij. Deze week vond voor hen een infosessie plaats. Ze kregen er info over de administratieve procedures, de ondersteuning vanuit de gemeente en een aantal praktische tips.

De gezinnen die nu al Oekraïense vluchtelingen opvangen, werden op een aparte bijeenkomst uitgenodigd. In totaal zijn ze met 21, de gastgezinnen nu al Oekraïense vluchtelingen opvangen, voornamelijk vrouwen en kinderen. Op deze specifieke bijeenkomst waren uiteraard ook de Oekraïense gasten welkom. Zij kregen eveneens praktische informatie, vertaald door een Oekraïense tolk uit Oostkamp. Nadien was er ruimte om elkaar te ontmoeten en hun verhaal met elkaar te delen. Ook de gastgezinnen zelf konden met hun vragen bij de gemeente terecht en konden ervaringen uitwisselen.

Initiatieven zoals de stiltecirkel, maar ook het initiatief van de mondiale raad om te zingen voor vrede, beide op zaterdag 2 april, zijn symbolische acties om een hart onder de riem te steken. Zo toont de lokale gemeenschap solidariteit met de getroffen Oekraïense bevolking en met de anti-oorlogsbeweging in Rusland. Met de stiltecirkel wil de gemeente samen met inwoners neen  zeggen aan de oorlog in Oekraïne en de militaire escalatie. Het is tegelijk ook een oproep op om vrede alle kansen te geven door dialoog en diplomatie.

Jan de Keyser, burgemeester: “Achter de schermen wordt heel wat werk verzet, van administratieve ondersteuning over praktische organisatie tot sociale en psychologische begeleiding. Zijn de papieren in orde? Vindt iedereen een onderdak of moeten er nog praktische regelingen getroffen worden? Dat kan gaan van het voorzien van een bed tot schoolafspraken. Gelukkig kunnen we rekenen op onze medewerkers die ook in deze crisis een tandje bijsteken en op onze #8020-gemeenschap, met een paar sterke trekkers om materiaal te verzamelen en gastvrije gezinnen die hun woning openzetten om mensen op te vangen. Verbondenheid en betrokkenheid zijn opnieuw de sleutels om ervoor te zorgen dat we elkaar vinden in deze noodsituatie. Naast lokale samenwerking is ook een aanpak op regionaal niveau belangrijk om te anticiperen op een langdurige crisis. Ook daar wordt achter de schermen volop aan gewerkt.”  

op 02 april 2022
Nieuwsoverzicht
LCP