Vrijwilliger in de kijker: Ingrid Bonny

Vrijwilliger Ingrid Bonny (grote weergave)
In de maand maart zetten we elke week een vrijwilliger in de kijker. Lees hier het interview met Ingrid Bonny.

Welke soorten vrijwilligerswerk doe je Ingrid? 

Momenteel heb ik 3 vaste vrijwilligersjobs: ik werk als diefstalpreventieadviseur bij politiezone Het Houtsche. Dit varieert van diefstalpreventie bij mensen thuis, campagnes inzake diefstalpreventie, fietscontroles in de scholen van groot Oostkamp. 

Ik ben ook werkzaam als vrijwilliger in het woonzorgcentrum Ter Luchte. Dit gaat van activiteiten ter plaatse, uitstappen met de bewoners van het WZC, activiteiten met de mensen van de assistentiewoningen. Op maandagnamiddag doe ik ook de cafetaria van het WZC, samen met een collega. Met onze stuurgroep organiseren wij jaarlijks een quiz, een luxe ontbijt en een fotofietszoektocht. De opbrengst wordt gebruikt voor de activiteiten van de bewoners. 

Daarnaast ben ik ook vrijwilliger voor Samana Ruddervoorde (het vroegere ziekenzorg). Ik neem daar het secretariaatswerk voor mijn rekening. 

Occasioneel kook ik soms nog eens voor medemensen die het wat moeilijk hebben (vooral tijdens de corona-lockdown heb ik dit gedaan). 

Wat heeft jou de stap naar vrijwilligerswerk doen zetten? 

Toen ik op 60-jarige leeftijd met pensioen ging, wist ik dat ik na een drukke loopbaan iets om handen moest hebben. Liefst iets met een uitdaging. 

Ik denk ook dat het mijn plicht is om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Heel wat mensen, vooral ouderen, hebben het vandaag niet gemakkelijk, velen voelen zich eenzaam.

Ingrid, wat vind je het leukste aan vrijwilligerswerk? 

Het leukste is de voldoening die je daarvan terugkrijgt en de samenhorigheid onder de vrijwilligers zelf. Zo creëer je een hechte groep die nauw met elkaar verbonden is. 

Welke anekdote is je bijgebleven? 

Voornamelijk de corona-situatie die heel wat angst en ontreddering heeft meegebracht bij bewoners van het WZC. Ook de leden van de verenigingen bleven tijdens deze periode wat verweesd achter. Het was niet altijd gemakkelijk om uit te leggen dat we niets konden (mochten) organiseren.  En ook het overlijden van een collega-vrijwilliger tijdens de eerste golf van corona. 

Waarom zou je anderen aanraden om vrijwilliger te worden Ingrid? 

  • Het draagt bij tot een warmere gemeenschap. 
  • Het verrijkt je eigen persoonlijkheid. 
  • Je kunt je beter inleven in de wereld van je medemensen. 

Bedankt Ingrid voor je enthousiasme en inzet! 

Interesse om ook aan de slag te gaan als vrijwilliger? Laat van je horen via tel 050 819 959 of vrijwilligers@oostkamp.be. We kijken samen wat er haalbaar is volgens je interesse en beschikbare tijd. Neem zeker ook een kijkje in het aanbod vrijwilligerswerk in Oostkamp.

op 01 maart 2022
Nieuwsoverzicht
LCP