Oostkamp | Wijk Kroonhove wordt zone 30 | Anjer- en Irisstraat plaatselijk verkeer

Zicht op karrenspoor in Anjer- en Irisstraat (grote weergave)
Wijk Kroonhove is recent opnieuw aangelegd. Naast inzetten op groen en ontharding zijn op vraag van bewoners ook snelheidsremmende maatregelen genomen. De Gemeenteraad heeft de nieuwe verkeersreglementen goedgekeurd. Deze sluiten nu perfect aan bij het nieuwe wegbeeld en de verblijfsfunctie.

De Leliestraat en Jasmijnstraat in de wijk Kroonhove zijn heraangelegd. Er werd bewust gekozen voor ontharding, met meer groen en minder beton als resultaat. Het brede en rechtlijnige wegbeeld werd ‘gebroken’ door de aanplant van bomen en de aanleg van wegversmallingen. Daardoor moeten weggebruikers automatisch trager rijden, wat trouwens een vraag van de bewoners was.

Naast de heraanleg van de hoofdas van de wijk is ook het kruispunt Anjerstraat/ Irisstraat heringericht volgens het principe ‘meer groen en minder verharding’. De weg is als een zogenaamd karrenspoor aangelegd. Hiermee werd de verharding gehalveerd en de oppervlakte voor waterinsijpeling verdubbeld. Bovendien ontmoedigt dergelijke inrichting het doorgaand verkeer. Daardoor zal de weg vooral door bestemmingsverkeer gebruikt worden.

De Gemeenteraad heeft op 20 januari 2022 de verkeersreglementen goedgekeurd om een zone 30 in de wijk in te voeren en de Anjer- en Irisstraat voor te behouden voor plaatselijk verkeer. Deze verkeerswijzigingen sluiten perfect aan bij het nieuwe wegbeeld en zal de verkeersveiligheid in de wijk verhogen.

op 21 januari 2022
Nieuwsoverzicht
LCP