Waardamme | Halfweg januari starten in de Sijslostraat werken aan de nutsleidingen

In voorbereiding van de rioleringswerken wordt aan de nutsleidingen gewerkt. Deze werken starten half januari. De Sijslostraat blijft bereikbaar; het verkeer wordt met tijdelijke lichten geregeld.

Locatie van de werken

Van aan de Veldhoekstraat 146/148 voorbij Ooststraat naar Sijslostraat richting Loppem. Zie afbeelding.

Info over de nutswerken in andere delen van de Sijslostraat volgt na deze fase.

De start van de riolerings- en wegenwerken is voorzien voor april/mei 2022.

Gevolgen voor het verkeer

De werkzone blijft bereikbaar. Het verkeer wordt met tijdelijke lichten geregeld. 

Volgende werken zijn voorzien om de Sijslostraat veiliger te maken en te zorgen voor proper water:

 • Aanleg nieuwe nutsleidingen en energiezuinige openbare verlichting tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem.
  Tussen de E403 en Loppem wordt met aangepaste lage fietspadverlichting gewerkt. Dit stukje Sijslostraat bevindt zich namelijk in het natuurrijk gebied Doeveren en op een vliegroute voor vleermuizen.
 • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Het vuil water (huishoudelijk afvalwater) wordt naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd en gebufferd.
 • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt. Er komen nieuwe en veilige fietspaden (met financiële steun van de provincie).
  - Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
  - Tussen de Veldhoekstraat en Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  - De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot Loppem in beton.
 • De maximaal toegelaten snelheid wordt in het dicht bebouwde deel van de Sijslostraat verlaagd naar 50 km/uur. Om de overgang van 70 km/uur naar 50 km/uur te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd. 

Kostprijs van de werken:

 • Ondergronds brengen elektriciteitsnet en nieuwe openbare verlichting: 253.000 euro
 • Riolerings- en wegenwerken: 4.440.000 euro (excl. btw)

Heb je vragen hierover? 

Pieter Durinck, projectleider of zijn collega's van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be  

Meer info

Het volledige dossier en het wegenisplan vind je op deze webpagina: Waardamme | Sijslostraat tussen Zedelgemsestraat en Loppem - Gemeente Oostkamp

op 20 december 2021
Nieuwsoverzicht
LCP