WOW, woon jij ook in een Warme Wijk?

Warme Wijk (grote weergave)
Met het label Warme Wijk willen we straten en buurten motiveren om de samenhorigheid aan te scherpen. Het gevoel geven dat iedereen de moeite waard is en iets kan betekenen voor de ander, vanuit zijn specifieke talent of achtergrond.

WOW-label: ook in jullie straat?

Zijn jullie een warme wijk (of straat) en wil je dat graag tonen? Vanaf januari kun je als straat of buurt het label Warme Oostkampse Wijk (WOW) aanvragen. Het is een uithangbord dat jullie betrokkenheid en verbondenheid met elkaar symboliseert. Zo maken we de samenhorigheid ook letterlijk zichtbaar in de straat.

Een Warme Wijk is een straat of buurt waar de inwoners zich engageren om er voor elkaar te zijn. Dit kan onder meer door:
• Aandacht te hebben voor minder mobiele buren, vb. vuilniszakken buitenzetten, brood halen.
Lokale noden te signaleren en op te volgen, vb. afval op het speelpleintje van de wijk helpen vermijden.
• Elkaar te informeren over wat reilt en zeilt binnen de gemeente of de wijk, vb. over de campagne Generatie Rookvrij op de speelpleintjes.
• Erop toe te zien dat deze informatie ook effectief alle buurtbewoners bereikt, vb. via een gezamenlijke WhatsApp-groep of Facebookpagina van de straat.
Ontmoetingsmomenten te (helpen) organiseren, vb. een straatfeest
• De burenhulpkaart uit te hangen en af en toe 5 minuten tijd te maken voor elkaar, vb. helpen met een klein klusje.
• ...

Al interesse? Contacteer je straatambassadeur of stuur een mail naar warmegemeente@oostkamp.be.

Toon dat je wil helpen of hulp nodig hebt

Vorig jaar lanceerden we de burenhulpkaart. Door deze kaart op een goed zichtbare plaats (bijvoorbeeld achter het raam bij de voordeur) te plaatsen, kan je aangeven dat je af en toe 5 minuten tijd wil vrijmaken om een buur te helpen met boodschappen, (kleine) klusjes of door gewoon een luisterend oor te bieden. Ben je iemand die hulp kan gebruiken? Draai dan de kaart om zodat je buren weten dat ze bij je mogen aankloppen om te helpen.

Ook deze burenhulpkaarten kunnen deel uitmaken van een Warme Wijk. We maakten de kaarten wat groter en duidelijker zichtbaar. Zo kan je nog beter aangeven dat je je buren graag een handje wil helpen!

Kom je nieuwe burenhulpkaart ophalen aan het Onthaal in OostCampus, in de bibliotheek of vraag ernaar bij je straatambassadeur.

op 29 november 2021
Nieuwsoverzicht
LCP