Update: Gemeenteraad keurt rooilijnplan, wegendossier en bestek goed

 

Stand van zaken van het project:

 • Omdat er voor de realisatie van dit project private gronden overgenomen moeten worden, moest een nieuw rooilijnplan opgemaakt worden. De Gemeenteraad heeft het nieuwe rooilijnplan op 18 november 2021 vastgesteld.
 • De Gemeenteraad heeft het wegendossier en het bestek goedgekeurd. Nu kan het College van Burgemeester en Schepenen de vergunningsaanvraag verder behandelen en de procedure starten om een aannemer aan te stellen. Het project wordt toegewezen aan de aannemer die de laagste regelmatige prijs indient.

Volgende werken gebeuren om de Sijslostraat veiliger te maken en te zorgen voor proper water:

 • Aanleg nieuwe nutsleidingen en energiezuinige openbare verlichting tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem.
  Tussen de E403 en Loppem wordt met aangepaste lage fietspadverlichting gewerkt. Dit stukje Sijslostraat bevindt zich namelijk in het natuurrijk gebied Doeveren en op een vliegroute voor vleermuizen.
 • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. 
  Het vuil water (huishoudelijk afvalwater) wordt naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd en gebufferd.
 • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
 • Er komen nieuwe en veilige fietspaden (met financiële steun van de provincie). 
  - Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
  - Tussen de Veldhoekstraat en Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  - De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot Loppem in beton.
 • De maximaal toegelaten snelheid wordt in het dicht bebouwde deel van de Sijslostraat verlaagd naar 50 km/uur. Om de overgang van 70 km/uur naar 50 km/uur te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd. 

Startdatum van de werken:

 • De werken aan de nutsleidingen starten in januari 2022.
 • Als de aannemer gekend is, wordt de startdatum van de riolerings- en wegenwerken vastgelegd. Streefdatum is april/mei 2022.

Kostprijs van de werken:

 • Ondergronds brengen elektriciteitsnet en nieuwe openbare verlichting: 253.000 euro
 • Riolerings- en wegenwerken: 4.440.000 euro (excl. btw)

Heb je vragen hierover? 

Pieter Durinck, projectleider of zijn collega's van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be  

op 19 november 2021
Nieuwsoverzicht
LCP