Lokale economie: Oostkamp is één van de geselecteerde gemeenten waar straks een ‘profploeg’ aan de slag gaat.

info (4).jpg (grote weergave)
Lokale besturen kunnen beroep doen op de expertise van deze profploeg om hun beleid ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten. Oostkamp is één van de eerste 33 begeleidingstrajecten die momenteel worden opgestart.

Wie is de Profploeg?

De profploeg is een team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten.

Concreet zullen de experten uit 10 Vlaamse bedrijven aan de slag gaan om zo concrete acties voor te stellen. Het kan gaan over het ontdekken van verborgen parels met potentieel, het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteits- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van de handelskern.

Masterplan centrum Oostkamp

In mei 2021 werd het masterplan voor het centrum van Oostkamp door de Gemeenteraad goedgekeurd. Er werden heldere ambities geformuleerd die vanuit een gedragen ontwikkelingsvisie ook in de toekomst een levendig en bruisend Oostkamp moeten garanderen. Deze ambities zijn er gekomen na overleg met lokale stakeholders, bestuur, administraties en raden:

  • Een veerkrachtige handelskern met gevarieerd aanbod (inclusief horeca)
  • Een geografische afbakening van het kernwinkelgebied
  • Een magneet voor de regio: centrum Oostkamp, gezellig en vlot toegankelijk met mix aan kwalitatieve functies.
  • Minder doorgaand verkeer voor meer verblijfskwaliteit in een vlot(ter) bereikbaar centrum
  • Een slim parkeersysteem

Het centrum van Oostkamp vraagt naar nog meer beleving, horeca en moet aantrekkelijk blijven voor zowel bewoners, bezoekers en passanten.

De handelskern werd afgebakend, de aanloopzones werden uitgetekend. We hebben daarmee de tools in handen om er effectief mee aan de slag te gaan. In de concrete uitwerking van het actieplan zijn enkele vragen geformuleerd die we graag met het expertenteam willen aanpakken.

Deze input van experten zal ervoor zorgen dat we snel en efficiënt de uitdagingen waarvoor de gemeente momenteel staat kunnen aanpakken. In het meerjarenplan is met de uitvoering van het actieplan rekening gehouden en werden de nodige budgetten voorzien.

De begeleiding focust bij voorkeur op het centrum van Oostkamp. Zowel winkels, grootwarenhuizen als horecazaken vinden hun plek in het centrum. Hierbij is de Brugsestraat – Kortrijksestraat uitgegroeid tot dé winkelstraat van Oostkamp. Daarop aantakkend kent ook het begin van volgende straten een sterk handelsgebeuren: de Stationsstraat, de Schooldreef en de Majoor Woodstraat.

op 05 november 2021
Nieuwsoverzicht
LCP