Corona-crisis: bepalingen lokale economie

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Dit is de informatie die we van De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) hebben ontvangen. Een aantal zaken zijn nog onder voorbehoud van de goedkeuring van het decreet in het Vlaams Parlement.

Schematisch overzicht van globale bepalingen/verplichtingen* mondmasker en CST

Ruimte Mondmasker bezoekers Mondmasker personeel CST bezoekers
Winkels binnen X X /
Winkelstraten / / /
Horeca / X X
Fitnesscentra / X X
Contactberoepen X X /
Publieke evenementen binnen (vanaf 200 personen) / / X
Publieke evenementen buiten (vanaf 400 personen) / / X
Markten / / /
Kermissen / / /

*Mondmaskerplicht kan door burgemeester uitgebreid worden.
Voor het CST is dat niet het geval. Hiervoor bepaalt het decreet wat mag/kan. (bv. gemeente kan – mits akkoord van de ‘hogere’ overheid’ – de drempels inzake aantallen bezoekers op evenementen verlagen)

 Aanvullende toelichting

1. Mondmaskerplicht

Huidige mondmaskerplicht
De mondmaskerplicht gold onder andere al voor

 • Het openbaar vervoer
 • Medische en niet-medische contactberoepen

Deze verplichting blijft bestaan.

Uitbreiding vanaf 29 oktober
Vanaf 29 oktober is er een uitbreiding van de mondmaskerplicht.

Mondmaskers zullen ook verplicht zijn in de binnenruimtes van

 • Winkels en winkelcentra
 • Zorginstellingen
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Erediensten

In de horeca en fitnesscentra is er ook een mondmaskerplicht maar enkel voor het personeel. Voor de bezoekers is er geen mondmaskerplicht maar wel een verplicht Covid Safe Ticket (vanaf 1 november cf. infra 2.)

De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar het Covid Safe Ticket gebruikt wordt. 

2. Covid Safe Ticket (CST)

Huidige verplichting
Het CST was al verplicht voor:

 • Massa-evenementen
 • Piloot-en proefprojecten
 • Dancings en discotheken

Deze verplichting is verlengd.

Uitbreiding (onder voorbehoud van finale bepalingen in Vlaams decreet)

 • Evenementen
  • voor publieke evenementen: voor evenementen vanaf 200 personen binnen en vanaf 400 personen buiten.
 • Horeca en fitnesscentra
  • de deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het CST te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land.  Er is hiervoor een voorstel van decreet wat 29 oktober ter stemming voorligt in het Vlaams Parlement (zie ook dit nieuwsbericht)
  • het delen van een waterpijp in publiek toegankelijke plaatsen blijft verboden
  • het CST geldt voor personen vanaf 16 jaar

Meer informatie

3. Overige

 • De maatregelen (in het Koninklijk Besluit) zijn van toepassing tot en met 28 januari 2022
 • Voor de markten en kermissen zijn er geen wijzigingen (KB art. 10 en 11)
 • Telewerk: opnieuw sterk aanbevolen (KB art. 2 §1)
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 10: aan te vragen tot 16 november (zie Vlaio)

Affiche horecazaken

We hebben een affiche gemaakt "Covid Safe Ticket verplicht" die je als horecazaak kan uithangen. Je kunt deze downloaden op deze pagina.

op 29 oktober 2021
Nieuwsoverzicht
LCP