Vrijwilligers bezoeken 85-plussers

vrijwilliger (grote weergave)
De huisbezoeken bij 85-plussers zijn een initiatief dat sinds 2009 tweejaarlijks wordt georganiseerd door de Seniorenraad, met steun van de gemeente en het OCMW. Dit jaar zijn er ongeveer 130 vrijwilligers die 706 85-plussers bezoeken.

Huisbezoeken

In kader van de Ouderenweek wordt er om de twee jaar een bezoek gepland aan de 85-plussers van Oostkamp. Met dit initiatief wil de gemeente enerzijds de noden detecteren en in kaart brengen. Anderzijds willen we deze mensen wegwijs maken in het aanbod van diensten. Het bezoek is ook een poging om mensen uit hun isolement te halen. Voor sommige 85-plussers kan dit bezoek de drempel verlagen om zelf weer meer actief te zijn buitenshuis (door informatie te krijgen over mogelijkse diensten, ontmoetingsplaatsen, vrijwilligerswerk …). Concreet krijgt de 85-plusser de Oostkampse seniorengids, een attentie en heel wat informatiefolders. Nieuw deze editie is de uitbreiding van de groep 85-plussers: ook de 85-plussers die lid zijn van een vereniging worden bezocht.

Vrijwilligers

Tijdens de corona-crisis werd het nog maar eens duidelijk hoeveel nood mensen, en vooral (alleenwonende) senioren, hebben aan een babbel. We konden het afgelopen jaar gelukkig een beroep doen op tal van vrijwilligers om mensen in eenzaamheid op te bellen of een bezoekje aan de deur te brengen. Voor deze editie van huisbezoeken mogen we dus heel wat nieuwe vrijwilligers verwelkomen. In 2009, bij de start van de bezoeken, gingen 41 vrijwilligers langs bij 120 adressen. Dit jaar zijn er ongeveer 130 vrijwilligers die 706 85-plussers bezoeken. Hartverwarmend dat er zoveel vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten!

De vrijwilligers dragen een badge met het logo van de gemeente Oostkamp om zich duidelijk herkenbaar te maken.

Word jij ook vrijwilliger?

Zijn er inwoners die zin hebben om bij een volgende editie enkele bezoeken op zich te nemen of die zich op een andere manier kandidaat willen stellen als vrijwilliger? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen op het aanbod op onze website of neem contact via vrijwilligers@oostkamp.be of tel 050 819 959.

op 27 oktober 2021
Nieuwsoverzicht
LCP