Bedankingsmoment voor de vrijwilligers van vaccinatiecentrum De Valkaart

Vrijwilligers op de foto (GST) (grote weergave)
Zij zorgden mee voor 58.000 vaccinaties van inwoners in Oostkamp en Beernem!

De gemeenten Beernem en Oostkamp en de Eerstelijnzone WE40 bedanken de vrijwilligers voor hun inzet in het vaccinatiecentrum De Valkaart. De vrijwilligers werden uitgenodigd op een dessertbuffet op zaterdag 9 oktober in De Valkaart in Oostkamp. Naast een bedankingsmoment werd het ook een warm weerzien voor vele van de vrijwilligers. 

Begin 2021 diende zich een onverwachte uitdaging aan, de gemeenten moesten op korte tijd een vaccinatiecentrum op poten zetten. Oostkamp en Beernem sloegen de handen in elkaar en gingen aan de slag om de sporthal van De Valkaart tot een medisch centrum om te bouwen. Dankzij een goede samenwerking tussen beide gemeenten onderling, en de grote bereidheid van medewerkers en partners, werd op een goeie twee weken een vaccinatiecentrum klaargestoomd: er werden loketten en vaccinatiehokjes gebouwd, werkruimtes ingericht voor de apotheek en arts, de IT-infrastructuur werd op punt gezet en de signalisatie werd voorzien.

Beide gemeenten vonden het belangrijk om van een vaccinatiemoment geen kil, medisch gebeuren te maken, maar iedere inwoner van Beernem en Oostkamp warm te onthalen. Daarvoor was veel mankracht nodig, ruim 40 vrijwilligers en professionelen per vaccinatiemoment. De belangrijkste uitdaging was dus om voldoende medewerkers te vinden die zich over een aantal maanden op regelmatige basis konden engageren.

De bereidheid onder de bevolking was groot. Op het platform Helpdehelpers.be kwam veel respons op de oproepen naar vrijwilligers.

  • Voor de logistieke kant van de organisatie vonden we al snel een 50-tal vrijwilligers. Zij werden ingezet op de parking, bij de kiss-and-ride zone, voor het onthaal en de registratie van de bezoekers en voor algemene assistentie. Algauw was te merken dat persoonlijke hulp van een steward veel beter werkt dan een wegwijzer.
  • Voor het klaarmaken van de vaccins en het vaccineren stonden in totaal een 200-tal verschillende verpleegkundigen en andere medische beroepen de artsen en apothekers bij, waarvan er 100 regelmatig in De Valkaart werkten.

Samen zijn we er in geslaagd om in De Valkaart een toegankelijk en laagdrempelig vaccinatiecentrum uit te bouwen, met vriendelijke stewards, goede begeleiding, tijd voor vraagstelling en advies, aandacht bij de vaccinatie en toezicht bij de rust achteraf. De bezoekers waren dankbaar en soms ontroerd. Er was namelijk zo weinig ander contact in die periode, dat een vriendelijk woord en andere mensen zien echt deugd deed.

Voor veel vrijwilligers zijn de taken in het vaccinatiecentrum welgekomen momenten geweest van sociaal contact in de coronaperiode. Zinvolle tijdsbesteding en inzet voor een ander geeft een goed gevoel en leidt misschien tot zin in meer vrijwilligerswerk of engagement voor een vereniging.

Zonder de hulp van de vele vrijwilligers en medewerkers is een dergelijk project niet te realiseren op een warme en kwaliteitsvolle manier. De gemeenten Beernem en Oostkamp danken iedereen die hiertoe heeft bijgedragen voor het opgenomen en toekomstig engagement. Ook de komende periode zal hun hulp nog nodig zijn, zij het in kleinere aantallen. We hopen nog steeds op hun bereidheid te kunnen rekenen om de verdere vaccinatie mee te helpen in goeie banen leiden.

Dit bedankingsmoment was gepland als afsluiter van vaccinatiecentrum De Valkaart, maar sinds vorige week is duidelijk dat het vaccinatiecentrum moet nog een tijdje langer open blijven, voornamelijk in functie van de derde prik. Momenteel worden de risico-patiënten de 85-plussers uitgenodigd voor een derde vaccinatie. Ook wie nu 12 jaar wordt, kan zich aanmelden voor vaccinatie via het call center (050 40 49 40). Hoe lang het vaccinatiecentrum nog in De Valkaart open blijft is nog niet zeker, dat hangt af van de beslissingen van de hogere overheid. Intussen wordt voor de Oostkampse mattensportclubs een duurzame oplossing gezocht, aangezien zij nog steeds niet terug in hun vertrouwde plaats terecht kunnen. We danken bij deze ook nog eens alle sportclubs voor hun geduld en flexibiliteit. 

op 09 oktober 2021
Nieuwsoverzicht
LCP