Vaststelling algemeen politiereglement

De gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem beschikken al meer dan 10 jaar over een uniform algemeen politiereglement met regels om de openbare orde en rust in de gemeentes te bewaren. Overtredingen van deze regels kunnen gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve sancties.

De laatste wijziging van dit algemeen politiereglement dateert van 2015. Hoog tijd dus om het eens onder de loep te nemen. Volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Het taalgebruik is gemoderniseerd en de opbouw is logischer.
  • Alles die geregeld wordt via hogere wetgeving zoals Vlarem, de Wegcode … is eruit gefilterd.
  • Verouderde artikels zijn weggelaten, denk maar aan het verbod tot uitkloppen van matten op het openbaar domein, of het verbod om iets op je vensterbank te zetten.
  • Nieuwe artikels zijn toegevoegd bv het oneigenlijk gebruik van lachgas of het onnodig gebruik van AED toestellen (automatisch externe defibrillator).

De jeugdraden hebben advies gegeven op de wijzigingen. Daarnaast zijn de wijzigingen voorgelegd aan de colleges van burgemeester en schepenen, en afgetoetst op een infovergadering met alle gemeenteraadsleden van de 3 gemeenten. Na de goedkeuring in de gemeenteraden van september, treedt het vernieuwde politiereglement in voege vanaf 1 oktober 2021.

Dit reglement kan je raadplegen via de website van de politiezone > Over ons > Politiereglement en ook via de websites van de gemeenten.

op 17 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP