Nieuwe wandel- en fietsverbinding Kapellestraat – Faliestraat in voorbereiding

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)
Binnen het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse zijn er 5 nieuwe wandel- en fietsverbindingen voorzien. De verbinding tussen de Kapellestraat en de Faliestraat is nu in volle voorbereiding.

Binnen het landinrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse zijn er 5 nieuwe wandel- en fietsverbindingen voorzien, waarbij voor de aanleg de gemeente samenwerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM):

 1. Hertendreef – Hertsbergsestraat: gerealiseerd
 2. Kampveldstraat – Waterstraat: vergunningsaanvraag loopt
 3. Waterstraat – Rooiveld: vergunningsaanvraag loopt
 4. Papenvijversstraat – Proosdijstraat: vergunningsaanvraag loopt
 5. Kapellestraat – Faliestraat: komt nu in voorbereiding.

De nieuwe verbinding tussen Kapellestraat en Faliestraat begint aan de huidige toegang naar kasteel De Cellen. Het toegangshekken en de omheining zullen verplaatst worden. Vanaf de toegangsdreef tot De Cellen is de geasfalteerde weg in slechte staat. Dit deel wordt heraangelegd. Het pad passeert dan de Rivierbeek via een historisch brugje (de Vloedbrug). Vanaf hier wordt het pad nieuw aangelegd doorheen landbouwpercelen om zo aan te sluiten op een bestaande zijweg van de Faliestraat.

De gronden waarop het pad voorzien is, worden op termijn eigendom van het Agentschap Natuur en Bos en voor een klein stukje van de gemeente. Het is de bedoeling dat alle onderhoud achteraf gebeurt door de gemeente.

Om de aanleg van dit fietspad mogelijk te maken, zijn er een aantal werken noodzakelijk:

 • Verwijderen van het slechte asfalt aan toegangsdreef De Cellen
 • Aanleggen van fietspad in natuursteenslag
 • Verbeteringswerken aan de oevers van de Rivierbeek (afgraving slibwal)
 • Aanleg van nieuwe grachten (om wateroverlast op het fietspad te voorkomen)
 • Herstel van de Vloedbrug
 • Paaltjes plaatsen om auto’s te weren aan begin en einde van het fietspad, en voor en achter de Vloedbrug.

Een ontwerp van het stratentracé, de infrastructuurwerken en een rooilijnenplan werden opgemaakt door de VLM Regio West. De Gemeenteraad van september heeft dit ontwerp goedgekeurd.

op 17 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP