Heraanleg Moerbrugsestraat | aanbestedingsdossier en samenwerking met provincie West-Vlaanderen goedgekeurd

Moerbrugsestraat_website (Klein) (grote weergave)
In 2022 wordt de Moerbrugsestraat (fiets)veiliger gemaakt. De Gemeenteraad heeft op 16 september 2021 het aanbestedingsdossier en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie goedgekeurd.

Een (fiets)veilige as tussen Moerbrugge en Oostkamp en een veilige fietsverbinding tussen de jaagpaden

  • De Moerbrugsestraat en de rotonde aan het kanaal zijn in slechte staat. De gemeente zal volgend jaar de straat en de rotonde volledig vernieuwen en (fiets)veiliger inrichten.
  • Daarnaast maken we samen met de provincie de fietsverbinding tussen de jaagpaden (tussen de school en de Warandeputten) vlotter en veiliger. Deze fietsverbinding behoort tot de fietssnelweg F6 Gent-Brugge, waardoor we op financiële steun kunnen rekenen van het Fietsfonds van de provincie West-Vlaanderen.
  • Voor de uitvoering van de werken zijn grondinnames nodig.

De Gemeenteraad heeft in zitting van 16 september 2021 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie en het aanbestedingsdossier goedgekeurd en de overeenkomsten met de grondeigenaars vastgesteld.

De procedure om een aannemer aan te stellen, kan nu opgestart worden. 

De werken gebeuren samen met andere werken, om de verkeershinder te beperken:

  • Aanleg van een veilige trage weg tussen de rotonde en de school in de Moerbrugsestraat.
  • Asfalteren van het kruispunt Sint-Godelievestraat met de Legeweg.
  • Onderhoudswerken aan brug over kanaal door de Vlaamse Waterweg.

Investering

Geraamde kostprijs van de werken is 924.000 euro (incl. btw), waarvan 828.000 euro voor de gemeente en 96.000 euro voor de provincie.

Burgemeester Jan de Keyser: “Op maandag 20 september lichten we het hele project toe aan de bevolking, samen met het minderhinderplan dat we samen met het mobiliteitsbureau Vectris, de school en de handelaars uitgewerkt hebben. Het streefdoel is om de werken te starten in maart 2022. Dit project is de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp en tevens een verkeersveilige omgeving creëren voor de kinderen die school lopen in de Moerbrugsestraat.”

op 17 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP