Ruddervoorde | Verhogen verkeersveiligheid in Torhoutsestraat in omgeving Westkantstraat/Hogestraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zone Torhoutsestraat 50 km/uur (grote weergave)
Om de verkeersveiligheid te verhogen in de Torhoutsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Westkantstraat en Hogestraat heeft de Gemeenteraad het reglement goedgekeurd om de maximum toegelaten snelheid in die zone te verlagen naar 50 km/uur.

In de Torhoutsestraat liggen de kruispunten met de Westkantstraat en Hogestraat schuin tegenover elkaar. Gecombineerd met de vele verkeersbewegingen op dit punt kan dit voor onveilige situaties zorgen. Om er de verkeersveiligheid te verhogen werd aan de Gemeenteraad gevraagd om de maximum toegelaten snelheid in de Torhoutsestraat tussen de Westmolenstraat en huisnummer 229 te verlagen van 70km/uur naar 50 km/uur (zone zie afbeelding). De Gemeenteraad heeft dit in zitting van 16 september 2021 goedgekeurd.  

Daarnaast werd eerder in de Westkantstraat extra belijning aangebracht en wordt een extra verkeersbord geplaatst om de weggebruiker er nóg meer attent op te maken dat hij/zij aan een kruispunt komt en voorrang moet verlenen.

Burgemeester Jan de Keyser: “De combinatie van een snelheidsbeperking en extra belijning en verkeersborden zorgt er voor een hogere verkeersveiligheid.”

op 17 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP