Gemeente geeft financiële ondersteuning aan KSV Oostkamp voor extra kleedkamers en nieuwe tribune

Op de Gemeenteraad van 18 maart werd de goedkeuring gegeven voor het toekennen van een renteloze lening en een kapitaalstoelage aan KSV Oostkamp voor het oprichten van nieuwe kleedkamers en een nieuwe tribune. De werken zijn deze week gestart.

KSV Oostkamp was vragende partij om hun aanbod en voorzieningen op hun bestaande terreinen in het domein De Valkaart uit te breiden naar hun leden en om de toevloed van nieuwe leden op een passende manier te kunnen ontvangen.

De gemeente wil er graag voor zorgen dat verenigingen hun werking ten dienste van de gemeenschap kunnen uitbouwen. Dit onder meer door locaties, expertise, financiële middelen,... te voorzien.

KSV Oostkamp is met meer dan 400 actieve, spelende leden een zeer bloeiende sportvereniging die in de toekomst blijvend zijn maatschappelijke rol wenst op te nemen om zoveel mogelijk speelgelegenheid aan de jonge en iets minder jonge spelers te garanderen. Daarnaast is er ook de succesvolle A-ploeg die in 3de amateurklasse speelt.

Door de groei van de vereniging en de ambitie om te stijgen naar een hogere reeks, is er extra infrastructuur nodig. Zo is er behoefte aan nieuwe kleedkamers en verzorgingsruimte én zijn er de hogere eisen qua zittribune opgelegd door de Koninklijke Nationale Voetbalbond (KNVB). Er is daarom geopteerd om beide te combineren en de versleten tribune te vervangen door een zittribune met daaronder kleedkamers. Zo wordt het comfort van de spelers en van het publiek verhoogd.

KSV Oostkamp kan dit niet helemaal zelf financieren. De gemeente heeft enerzijds een investeringstoelage van 500.000 euro voor het oprichten van de kleedkamers voorzien. En is er voor de tribune een aanvullende renteloze lening 300.000 euro voorzien, terug te betalen over een termijn van 20 jaar.

Jan de Keyser, burgemeester: “Hierbij toont de gemeente belangrijke engagementen aan KSV Oostkamp. Het gemeentebestuur is er zich bewust van dat KSV Oostkamp een belangrijke bijdrage levert aan het maatschappelijke leven op de gemeente en op die manier een wezenlijke ondersteuning aan het realiseren van de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 levert.”

op 13 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP