Nieuwe regels voor inzameling van bedrijfsafval

Afvalstroom bedrijfsafval (grote weergave)
Vanaf 1 september 2021 gelden er nieuwe regels voor het inzamelen van restafval bij bedrijven. Deze regels moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun afval beter sorteren en de restfractie zo klein mogelijk houden.

Afvalcontainers

Bedrijven die gebruik maken van containers voor restafval van IVBO of van de private sector moeten voortaan het restafval maximaal sorteren. Bijgaande figuur toont de soorten afval die niet in het restafval mogen aangeboden worden en die als afzonderlijke afvalstroom afgevoerd moeten worden.

De inzamelaars hebben het recht om bij slecht sorteren de aanbieding te weigeren. Ook op de verwerkingsplaats is controle en uitsorteren met bijkomende kosten mogelijk.

Restafvalzakken

Voor bedrijven die vergelijkbaar bedrijfsrestafval (is bedrijfsafval dat in aard en hoeveelheid overeenstemt met het afval van gezinnen) meegeven met de gewone ophaalronde van het restafval verandert er niet veel, want die moeten al langer de sorteerregels voor het aanbieden van huisvuil volgen. Die sorteerregels worden o.a. op de afvalkalender aangegeven.

Heb je vragen hierover?

De medewerkers van de dienst Milieu helpen je graag verder: tel 050 819 860 of milieu@oostkamp.be 

op 03 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP