Bomen kappen

Bomen vellen? (grote weergave)
Mag dat zomaar?

Neen. Voor het kappen van een hoogstammige boom heb je een omgevingsvergunning (vroeger: kapvergunning) nodig. Een hoogstammige boom is een boom met meer dan 1 meter omtrek op 1 meter hoogte. Aanvragen kunnen enkel nog digitaal doorgestuurd worden, via: omgevingsloketvlaanderen.be. Deze komen terecht bij de gemeente, die beslist of je de boom al dan niet mag vellen.

Opgelet:

  • Voor élke boom in de woonparken Hertsberge of Waaroost is vooraf een omgevingsvergunning nodig, dus ook voor niet-hoogstammige bomen.
  • In een privé bos dienen alle vellingen vergund te worden door een beheerplan. Is er geen beheerplan? Vraag een kapmachtiging aan het Agentschap Natuur en Bos.
  • Er is geen vergunning nodig als de boom niet tot een bos behoort, gelegen is in woongebied, agrarisch- of industriegebied én de boom staat op minder dan 15 meter van je woning of bedrijfsgebouw
  • Bij acuut gevaar kan aan de burgemeester toestemming gevraagd worden om te vellen. Na plaatsbezoek kan de burgemeester een voorwaardelijke toestemming geven.

Meer info: website Natuur en Bos, website omgevingsloket

Wat als de bomen niet van particulieren zijn?

  • De boom staat in een bos van de gemeente of het Agentschap voor Natuur en Bos: alle vellingen van bomen worden vooraf vastgelegd door Vlaanderen in een beheerplan en telkens vergund met een kapmachtiging.
  • De boom staat in een erkend natuurreservaat: kappingen worden vooraf vergund door het Vlaams Gewest in een beheerplan.
  • Voor het vellen van bomen langs de snelwegen, gewestwegen, kanalen en spoorwegen zijn vergunningen vereist van gemeente of Agentschap Natuur en Bos.

Meer info: dienst Ruimtelijke Ordening, tel 050 819 850, ruimtelijkeordening@oostkamp.be of Agentschap Natuur en Bos, tel 050 247 740

op 01 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP