Baliebrugge | Biezenstraat wordt fietsvriendelijk

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Biezenstraat (grote weergave)
De Biezenstraat, de nieuwe straat tussen de Vrijgeweidestraat en Hazelbeekstraat, wordt een eenrichtingsstraat en een fietsstraat. Daarnaast zullen we het verkeer in de Hazelbeekstraat monitoren nu de trajectcontrole in de Hogestraat/Kwagatstraat actief is.

In het kader van het project ‘veilige schoolomgevingen’ wordt de Biezenstraat fietsvriendelijk. Veel kinderen uit de Vrijgeweidestraat, wijk Watering en omgeving nemen namelijk de Biezenstraat om naar de school in de Torhoutsestraat te fietsen.

De Biezenstraat is aangelegd met asverschuivingen om sluipverkeer te voorkomen en is dus niet geschikt voor veel kruisend autoverkeer in combinatie met fietsende schoolkinderen. Daarom wordt de Biezenstraat een eenrichtingsstraat en fietsstraat.

Concreet:

  • De rijrichting in de Biezenstraat wordt richting Hazelbeekstraat. Fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs mogen in beide richtingen rijden.
  • De Biezenstraat wordt een fietsstraat. Dit wil zeggen dat auto’s of andere motorvoertuigen fietsers niet mogen inhalen, dat de maximum toegelaten snelheid 30 km/u is en dat fietsers de hele breedte van de weg mogen gebruiken.

Deze maatregelen gaan in van zodra de signalisatie is geplaatst (gebeurt binnenkort). 

Daarnaast monitoren we ook het verkeer in de Hazelbeekstraat, nu er op de as Hogestraat-Bergenstraat (verbinding tussen Torhoutsestraat en Sijslostraat) trajectcontrole is. Indien nodig, zullen we bijkomende maatregelen nemen.

Heb je vragen hierover? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

op 26 augustus 2021
Nieuwsoverzicht
LCP