We werken verder aan de verkeersveiligheid in Moerbrugge

Zicht op de Moerbrugsestraat (grote weergave)
De Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, wordt in 2022 vernieuwd en (fiets)veiliger gemaakt. Op maandag 20 september 2021 zullen we het dossier toelichten aan de ruime bevolking.

In 2022 zullen we de Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, vernieuwen en (fiets)veiliger maken. Na de aanleg van een nieuwe spoorwegbrug en het vernieuwen van de Stationsstraat is dit de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp.

Geplande vernieuwingen:

  • Heraanleg van de Moerbrugsestraat, incl. de rotonde en het kruispunt met de Rivierstraat.
  • Aanleg van nieuwe fietspaden.
  • Aanleg van een veilige verbindingswegel tussen de nieuwe schoollocatie (Moerbrugsestraat 20) en het rondpunt.
  • Optimalisatie van de fietsverbindingen langs het kanaal: veilige oversteek voor fietsers en voetgangers (samenwerking Provincie).

Deze werken worden gecombineerd met:

  • Vernieuwen van de nutsleidingen en de openbare verlichting.
  • Vervangen van de klinkers op het kruispunt Legeweg/Oedelemsestraat door asfalt.
  • Grote onderhoudswerken aan de brug over het kanaal (De Vlaamse Waterweg).

Tijdslijn

Het volledige renovatieproject willen we afgewerkt zien tegen 1 september 2022. Vooraleer er effectief gestart kan worden, moet er nog heel wat gebeuren, zoals het doorlopen van de vergunningsprocedure en de aanbestedingsdossier en het uitwerken van de minder-hinder-maatregelen. Op dit laatste willen we immers hard inzetten omdat de wegenwerken een impact zullen hebben op het verkeer en de bereikbaarheid van de woningen en de handelszaken. Daarom was er op donderdag 26 augustus 2021 een eerste overleg met de winkeliers en ondernemers van Moerbrugge. De resultaten van dit overleg nemen we mee in het dossier dat we op donderdag 16 september 2021 aan de Gemeenteraad zullen voorleggen. Daarna, op maandag 20 september 2021, zullen we het dossier toelichten aan de ruime bevolking. De Moerbruggenaren ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. De startdatum van de werken is voorzien in de tweede helft van maart 2022.

op 27 augustus 2021
Nieuwsoverzicht
LCP