De kinderen een verkeersveilige schoolomgeving bieden, is één van onze prioriteiten.

Fietsende kinderen (grote weergave)
Tijdens vorige schooljaren namen we heel wat acties om schoolomgevingen veiliger te maken en in de toekomst zullen we dit verder blijven doen. We willen kinderen zo veel en zo veilig mogelijk van en naar school laten fietsen, want fietsen is gezond en het zorgt voor minder gereden autokilometers.

Een greep uit de genomen acties:

 • Overeenkomst met de bouw- en transportfirma’s om (werf)transport te mijden tijdens begin en einde school.
 • Aanleg van fietssuggestiestroken in Moerbrugge en Ruddervoorde om de plaats van fietsers te beklemtonen.
 • De Marechal- en Leegtestraat werden fietsstraten. Auto’s rijden er max. 30 km/u en mogen fietsers niet inhalen.
  De Biezenstraat in Baliebrugge wordt een eenrichtings- en fietsstraat. De signalisatie wordt binnenkort geplaatst. 
 • De belijning in de Leegtestraat is aangepast zodat het vooral voor de fietsers nog veiliger is.
 • De beugels aan de schoolpoorten in Hertsberge en Moerbrugge worden vernieuwd. Die beugels, die ook nog aan andere scholen staan, voorkomen dat de kinderen meteen de straat oplopen.
 • Groene accentmarkering op de grond tonen de bestuurder goed dat hij een school nadert.
 • Aan elke Oostkampse school staat een wijkagent of gemachtigd opzichter.

Acties in de toekomst:

 • Op korte termijn wordt het variabel bord zone 30 in de Kortrijksestraat in Waardamme verplaatst naar de oversteekplaats aan de Kerkstraat.
 • Bij de vernieuwing van het Dorpsplein in Waardamme (eerste helft 2022) werd een veilige schoolomgeving opgenomen in het ontwerp. Er komt een autovrije zone ter hoogte van de schooltoegang en de verschillende weggebruikers krijgen elk hun plaats.
 • Samen met de provincie maken we de Moerbrugsestraat tussen de Rivierstraat en het kanaal fietsveiliger. Er komt ook een nieuwe verbindingswegel tussen het rondpunt en de nieuwe schoollocatie (Ovalco), losliggend van de Moerbrugsestraat. Uitvoering in 2022.
 • Het dossier om de schoolomgeving in de Torhoutsestraat (Baliebrugge) opnieuw in te richten, is in volle voorbereiding. Start van de werken in 2023.
 • In 2023 leggen we i.s.m. de provincie nieuwe fietspaden in de Loppemsestraat.
 • De fietsdoorsteek tussen de Siemenslaan en de Marechalstraat langs OostCampus zullen we ter hoogte van de kruising met de rijweg naar de winkels veiliger maken. (periode van uitvoering nog niet bepaald).

Wat kun je zelf doen om het veiliger te maken?

 • Fiets vooraf de route eens samen met je kind en heb hierbij aandacht voor de moeilijke punten.
 • Geef het goede voorbeeld.
 • Fiets regelmatig samen en leer veilige gewoonten aan.
 • Wees ook als chauffeur altijd extra alert en voorzichtig in schoolomgevingen en op schoolroutes.
 • Toch met de wagen naar school, parkeer correct.
 • Oversteken aan een zebrapad: stap van de fiets. Zo behoud je je voorrang.

Meer info over het Project Verkeersveilige Schoolomgevingen: Nieuwsoverzicht: Veilige schoolomgevingen - Gemeente Oostkamp

op 25 augustus 2021
Nieuwsoverzicht
LCP