Ruddervoorde | De trajectcontrole op de as Hogestraat-Kwagatstraat is actief

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

zicht op de trajectcontrole en de straten die geknipt worden (grote weergave)
Het traject Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat heeft veel doorgaand (zwaar) verkeer te verduren. Omdat er geen haalbare alternatieve routes zijn en we de leefkwaliteit en verkeersveiligheid willen verbeteren, is er een trajectcontrole ingevoerd.

De bezorgdheid rond verkeersveiligheid en leefkwaliteit op het traject tussen de Torhoutsestraat en de Sijslostraat is al lang gekend. De gemeente leverde in het verleden al inspanningen door snelheidsremmende maatregelen te nemen, maar toch bleven de bezorgdheden bestaan. Daarom is gekozen om er trajectcontrole in te voeren.

Basis voor de keuze voor trajectcontrole

Het traject Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat (tussen Torhoutsestraat en Sijslostraat) heeft veel doorgaand (zwaar) verkeer te verduren. Dit blijkt uit verkeerstellingen. Er zijn evenwel geen haalbare alternatieve routes. Het (zwaar) verkeer er weren, is dus geen optie. De gemeente deed al tal van inspanningen om de snelheid er te verlagen, maar die hadden niet het beoogde resultaat.

Op basis van de resultaten van de vergadering met de bewoners en de bevindingen van de mobiliteitsstudie die werd uitgevoerd, heeft de gemeente gekozen voor trajectcontrole. Die optie werd als meest doeltreffende maatregel weerhouden, ondanks de niet geringe kostprijs.

Door de snelheid op het hele traject te verlagen naar 50 km/uur, enkele straten te knippen en de voorrangsregeling te wijzigen, zal het traject veiliger worden voor omwonenden en weggebruikers.

Trajectcontrole is actief

De camera’s zijn intussen geïnstalleerd, geijkt en na een testfase goedgekeurd. De trajectcontrole is nu actief. De bestuurder die een overtreding begaat, kan voortaan beboet worden.

Verkeersregels

  • Op het volledige traject Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat (tussen Torhoutsestraat en Sijslostraat) geldt een snelheidsregime van 50 km/uur.
  • De as Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat wordt voorrangsweg t.o.v. de zijstraten.
  • Om sluipwegen te voorkomen, is een tractorsluis geplaatst in de Canadastraat (enkel (brom-)fietsers, wandelaars en landbouwverkeer kunnen passeren) en werden de Westmolenstraat en het korte stukje Hazelbeekstraat (tussen Hogestraat en Westmolenstraat) geknipt.

Evaluatie

We monitoren en evalueren het verkeer in de ruimere omgeving van het traject. Indien nodig zullen we bijsturen.

Jan de Keyser, burgemeester: “Aangezien de Hogestraat-Kwagatstraat-Bergenstraat een belangrijke en noodzakelijke doorgangsweg is en we de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers en het leefcomfort van de buurt willen verhogen, kozen we voor een niet-evidente oplossing. Trajectcontroles vind je quasi niet op zo’n categorie wegen. Maar in samenspraak met de bewoners kiezen we toch voor deze zware investering. We hebben ook aandacht voor het verkeer in de ruimere buurt. We zullen de maatregel evalueren en bijsturen indien nodig.”

op 26 augustus 2021
Nieuwsoverzicht
LCP