Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

noun_Information_369609 (grote weergave)

De Vlaamse Overheid heeft een digitale atlas gemaakt van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dit ontwerp ligt van september 2021 tot en met februari 2022 ter inzage. Dit is hét moment om het overzicht te bekijken en eventuele opmerkingen door te geven. Dit kan via www.integraalwaterbeleid.be of in OostCampus. De digitale atlas vervangt de oude atlassen en legt zo mee het juridisch statuut van de waterlopen vast.

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, geef dat zeker door. Dit komt bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd.

Opmerkingen geef je bij voorkeur rechtstreeks online in, of bij de gemeente via een papieren formulier beschikbaar in Loket 4 Wonen & Omgeving in OostCampus. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas

op 01 september 2021
Nieuwsoverzicht
LCP