War for talent is back! Mobiliteit als hefboom

Naar jobs in West-Vlaanderen (grote weergave)
Mogen wij even beroep doen op je West-Vlaamse pioniersspirit? Welke troeven heeft je onderneming qua mobiliteit en bereikbaarheid? Zet je onderneming in de kijker bij potentiële werkkrachten uit de regio.

Eind vorig jaar ontwikkelde POM West-Vlaanderen samen met heel wat partners de website naar jobs in West-Vlaanderen. Deze multimodale jobbereikbaarheidskaart wijst werkzoekenden de weg naar meer bereikbare jobs in hun buurt. Ondernemingen kunnen zich door hun mobiliteitsaanbod als een aantrekkelijke werkgever positioneren. En dat is ook meer dan nodig: volgens Agoria dreigen maar liefst 348.000 Vlaamse vacatures niet ingevuld te geraken in 2030.  

Welke troeven heeft je onderneming qua mobiliteit en bereikbaarheid? Een station vlakbij of een overdekte fietsenparking? Voordelige fietsleasing? Een carpoolsysteem? Registreer je onderneming gratis op de website naar jobs in West-Vlaanderen en vermeld alle mobiliteitsvoordelen. Jullie aanbod inzake woon-werk mobiliteit wordt vervolgens automatisch gekoppeld aan jullie vacatures in de VDAB-databank. Geïnteresseerde werkzoekenden zien bovendien onmiddellijk alle vervoersopties om het sollicitatie- en/of tewerkstellingsadres te bereiken.  

Zo krijgen je inspanningen voor vlotter woon-werkverkeer extra glans: ze bevorderen niet alleen een duurzamere bedrijfsmobiliteit maar spelen ook een sleutelrol om de juiste medewerkers aan te trekken. Het gebrek aan mobiliteit of aan kennis over de bestaande vervoersmogelijkheden is immers een belangrijke drempel in de zoektocht naar werk in West-Vlaanderen. Uit recente cijfers van VDAB blijkt bijvoorbeeld dat bijna de helft van de West-Vlaamse werkzoekenden niet over een rijbewijs beschikt. 

Meer info over de werking van de website naar jobs in West-Vlaanderen

Vragen? Je kunt terecht bij economie@oostkamp.be of tel 050 819 861. 

op 28 juli 2021
Nieuwsoverzicht
LCP