Omgevingsvergunningsaanvraag “De Zesling” , windmolenproject ter hoogte van de spoorweg Brugge/Gent en de E40 gelegen te Beernem en Oostkamp geweigerd

Windturbines (grote weergave)
De omgevingsvergunningsaanvraag voor 'De Zesling', een project ingediend voor zes windmolens langs de grens tussen Beernem en Oostkamp (drie in Beernem, drie in Oostkamp) op initiatief van Luminus, Windkracht Vlaanderen en W-Kracht, werd geweigerd door de Vlaamse regering.

Het project beoogde de inplanting en exploitatie van in totaal zes windturbines met een tiphoogte van 200 m waarvan er vijf werden voorzien in een lijnopstelling parallel aan de dubbele spoorweg Brugge/Gent 50A en een zesde windturbine aan de snelweg E40. Drie van gevraagde zes windturbines waren voorzien op het grondgebied van Beernem, omgeving Halvemaanstraat, de andere drie windturbines waren voorzien op het grondgebied van Oostkamp, omgeving Stuivenbergstraat.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 1 februari 2021 tot en met 2 maart 2021, werden in totaal een 3.000-tal bezwaarschriften ingediend. De omgevingsvergunningsaanvraag werd negatief geadviseerd door het gemeentebestuur van Oostkamp en Beernem.

De Vlaamse regering besliste op 20 juli 2021 de omgevingsvergunningsaanvraag te weigeren omwille van het feit dat de effecten op de natuur onvoldoende werden onderzocht en omwille van de onverenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening.

op 27 juli 2021
Nieuwsoverzicht
LCP