Eerste resultaten tevredenheidsmeting over gemeentelijke dienstverlening

Dienstverlening (grote weergave)
Oostkamp is trots de eerste resultaten van de eigen tevredenheidsmeting over de dienstverlening te kunnen voorstellen. Deze resultaten bevestigen de scores die Oostkamp behaalde in de gemeente-en stadsmonitor die de Vlaamse overheid recent lanceerde.

In de nieuwe gemeente-en stadsmonitor die de Vlaamse overheid recent lanceerde, eindigde Oostkamp in de top 5 van Vlaamse gemeenten op vlak van de tevredenheid over de loketwerking, de digitale dienstverlening en de communicatie. Oostkamp is trots nu ook de eerste resultaten van de eigen tevredenheidsmeting over de dienstverlening te kunnen voorstellen. Deze resultaten bevestigen de scores die Oostkamp behaalde in de monitor, verfijnen deze nog verder en geven waardevolle inzichten in wat goed loopt en waarin we kunnen groeien. Met deze kennis gaat het lokale bestuur aan de slag om de dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden van de Oostkampenaren, nu en in de toekomst.

Een vlotte dienstverlening verzekeren is een van de hoofdopdrachten van Oostkamp als lokaal bestuur. De gemeente Oostkamp wil inwoners en bezoekers elke dag opnieuw klantvriendelijk, warm en professioneel onthalen, correct informeren en efficiënt verder helpen of doorverwijzen. De gemeentelijke medewerkers zetten hier elke dag hard op in en het lokaal bestuur Oostkamp hecht veel belang aan een goede dienstverlening. Om te weten of de Oostkampenaren de dienstverlening ook zo ervaren, organiseerde Oostkamp in de maand april 2021 voor het eerst een tevredenheidsmeting met de focus op de dienstverlening.

987 inwoners van 16 jaar en ouder namen deel aan de bevraging. Zij vormen samen een representatieve doorsnede van de Oostkampse bevolking waardoor de resultaten de mening van de gemiddelde Oostkampenaar vertegenwoordigen. Onderzoeksbureau Indiville zag toe op een correcte en anonieme verwerking van de resultaten.

Hoe ervaren de inwoners van Oostkamp de gemeentelijke dienstverlening anno 2021?

Wat doet Oostkamp goed?

  • De dienstverlening en de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Oostkamp krijgen beiden een gemiddelde beoordeling van bijna 8 op 10.

  • 91% van de Oostkampenaren had in het voorbije jaar (tijdens de corona-crisis) contact met de diensten van de gemeente voor de uitwisseling van informatie, een product of een dienst. De inwoners zijn tijdens de corona-crisis vooral via de eigen gemeentelijke communicatiemiddelen met de gemeente in contact gebleven: het infoblad De Merel en de gemeentelijke website scoren hier het hoogste.

  • Het loket en de gemeentelijke website zijn goed ingeburgerd bij de inwoners als het gaat om het verkrijgen van informatie, een product of dienst van de gemeente.

  • De Oostkampenaar is zeer tevreden over de afvalophaling in Oostkamp en geeft die een gemiddelde score van 8,7 op 10.

Waar kan Oostkamp in groeien?

  • 64% van onze inwoners kent het e-loket van de gemeente Oostkamp; maar slechts 21% van de inwoners gebruikt het ook. Inwoners die het e-loket gebruiken, geven het e-loket wel een aanbevelingsscore van 8,5 op 10.

  • Wat digitale vaardigheden betreft, geeft 1 op de 3 inwoners aan niet goed met itsme (een digitale identificatie-app waarmee Belgische burgers kunnen inloggen bij o.a. gemeenten) te kunnen werken of itsme niet te kennen. Nog eens 22% van de inwoners geeft aan dat hun vaardigheden om zich beveiligd aan te melden met de elektronische identiteitskaart (eID) niet goed zijn of dat ze niet weten wat aanmelden met de eID inhoudt.

  • De jongeren zijn ondergemiddeld op de hoogte van de dienstverlening van de gemeente Oostkamp. Ook de kennis van de dienstverlening van de Sociale dienst (OCMW) is laag; de cliënten kennen de dienstverlening wel heel goed.

  • 50% van de inwoners is tevreden of heel tevreden over de kansen die ze krijgen om betrokken te zijn bij de uitbouw van de dienstverlening van de gemeente Oostkamp; 32% heeft hier een nog hoger verwachtingspatroon.

Met deze en alle andere resultaten uit onze eigen bevraging en met die van de Vlaamse gemeente- en stadsmonitor gaat Oostkamp aan de slag om de dienstverlening te optimaliseren en nog meer in lijn te brengen met de behoeften van de Oostkampenaren. Via de gemeentelijke communicatiekanalen zullen de inwoners op de hoogte gehouden worden van de acties.

De gemeente wil in 2023 een nieuwe tevredenheidsmeting organiseren. Zo kan geëvalueerd worden of de aanpak ook effectief tot een hogere tevredenheid bij onze inwoners heeft geleid.

Burgemeester Jan de Keyser: “Deze bevraging is bedoeld als ‘nulmeting’ en niet als ‘rapport’. Het is voor ons het vertrekpunt voor verbeteringen in de toekomst. Het doet me in elk geval deugd te zien dat de huidige inspanningen om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, gewaardeerd worden door de inwoners. De resultaten van onze eigen bevraging bevestigen hiermee de sterke resultaten van de stadsmonitor die we in juni kregen. Tegelijk zijn ze gedetailleerder, waardoor we concreet aan de slag kunnen om de dienstverlening nog te verbeteren. En dat gaan we de komende maanden doen, met veel goesting.”

op 02 juli 2021
Nieuwsoverzicht
LCP