Een zorgplanning ontzorgt: leg jouw wensen voor later vast

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zorgplanning (grote weergave)
Je kunt jouw zorgvoorkeuren laten vastleggen in 5 wilsverklaringen. Voor drie van die verklaringen kan je bij de gemeente terecht.

Het opmaken van een zorgplanning ontzorgt jezelf en jouw naasten. Het geeft een houvast aan zorgverleners om jouw toekomstige zorg af te stemmen op jouw wensen. Een zorgplanning maken doe je best in samenspraak met een arts. In België kan je jouw zorgvoorkeuren laten vastleggen in 5 wilsverklaringen:

1. Wilsverklaring euthanasie (*): je vraagt op voorhand om euthanasie toe te passen als je in een onomkeerbare coma terechtkomt. Opgelet: dit is niet hetzelfde als het verzoek om euthanasie bij wilsbekwaamheid.

2. Negatieve wilsverklaring: je legt schriftelijk vast welke behandelingen en onderzoeken je niet meer wenst als je wilsonbekwaam zou worden (bv. reanimatie of kunstmatige beademing). Je kunt hiervoor bij jouw (huis)arts terecht.

3. Verklaring van donatie menselijk lichaamsmateriaal (*): je registreert jouw wil om jouw organen, cellen en/of weefsels te doneren na jouw overlijden.

4. Lichaam schenken aan de wetenschap: je kiest ervoor om na je overlijden jouw lichaam af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Neem contact op met de medische faculteit van de universiteit van jouw keuze.

5. Wijze van teraardebestelling (*): je legt je wensen vast voor je uitvaartplechtigheid en geeft aan welke uitvaart je wenst (bijvoorbeeld begraving of crematie).

(*) Voor deze wilsverklaringen kan je bij de gemeente terecht: tel 050 819 890 of burgerzaken@oostkamp.be.

Opgelet

Kwam je vóór april 2020 bij ons langs voor de registratie van de wilsverklaring euthanasie of vóór juli 2020 voor de registratie van de wilsverklaring orgaandonatie? Lees dan ook deze info. Door een wetswijziging zijn er sindsdien belangrijke wijzigingen.

Wilsverklaring euthanasie

Verklaringen t.e.m. 1 april 2020 blijven voor een periode van 5 jaar geldig vanaf de datum van verklaring. Vanaf 2 april 2020 blijven ze onbeperkt geldig. Een verklaring met een beperkte geldigheid kan je omzetten naar een nieuwe van onbeperkte duur. De wilsverklaring euthanasie kan je ook altijd herzien of intrekken.

Wilsverklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal

De verklaring ‘orgaandonatie’ werd vervangen door de verklaring ‘van donatie menselijk lichaamsmateriaal'. Hierin staan sinds juli 2020 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven of waar je je tegen kunt verzetten. Een eerdere wilsverklaring kan je ook altijd terug intrekken.

  1. donatie van organen voor transplantatie
  2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
  3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek. Opgelet: dit is niet hetzelfde als jouw lichaam afstaan aan de wetenschap (zie punt 4 hierboven).

Dateert jouw wilsverklaring orgaandonatie van vóór 1 juli 2020, dan werd enkel jouw wil over jouw orgaandonatie voor transplantatie geregistreerd (punt 1 hierboven bij wilsverklaringen). Wil je ook voor de andere 3 beslissingen jouw wil registreren, dan kan dat via de gemeente, maar ook via de huisarts of via de elektronische zelfregistratie op de website Mijn Gezondheid.

Ken je een zorgvolmacht?

Een ziekte waardoor je zelf niet meer wilsbekwaam bent, zoals dementie, of een ongeval met hersenschade of coma tot gevolg kan iedereen overkomen. Jong en oud. Beslissingen of handelingen, zoals het betalen van facturen of bepalen waar je woont, worden dan in jouw plaats genomen.

Met een zorgvolmacht kies je zelf een of meerdere personen, bijvoorbeeld je partner of je kinderen, die in jouw plaats handelen wanneer je het zelf niet meer kan. Heb je geen zorgvolmacht dan moet een vrederechter tussenkomen om een bewindvoerder (curator) aan te stellen. Een zorgvolmacht voorkomt dus heel wat praktische moeilijkheden. Neem contact met een notaris voor meer informatie.

op 28 juni 2021
Nieuwsoverzicht
LCP