Heraanleg Dorpskern Waardamme: Gemeenteraad keurt procedure voor aanstelling aannemer goed

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

informatie delen - communicatie - ter info - blauw (grote weergave)

Na de opmaak van het beheersplan en de verdere uitwerking door BURO GROEN bvba tot een concreet ontwerp, is het nu tijd om een aannemer aan te stellen voor de heraanleg van de dorpskern van Waardamme. De procedure voor deze aanstelling werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in juni. De start van de werken zelf is voorzien voor begin 2022.

Op vandaag bestaat de dorpskern vooral uit steen met weinig groen en ruimte voor beleving en verpozing. Ook de schoolomgeving kan veiliger ingericht worden. Er werd een beheerplan opgemaakt voor deze herwaardering van het dorpsplein en kerkomgeving. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de historische elementen. BURO GROEN bvba heeft het beheerplan omgezet tot een concreet ontwerp. Dat ontwerp werd dit voorjaar aan de inwoners van Waardamme voorgesteld. Nu is het bestek klaar voor de aanstelling van een aannemer. Het is dit bestek en bijhorende procedure die goedgekeurd werden door de Gemeenteraad. 

De kosten voor deze heraanleg worden geraamd op 550.000 euro excl. btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. De start van de uitvoering is voorzien voor januari 2022 (na kerstvakantie).

op 18 juni 2021
Nieuwsoverzicht
LCP