Premie voor studenten met een bachelor- of masterproef over Oostkamp

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Toelage voor master- of bachelorproef  (grote weergave)
Als studenten die een bachelor- of masterproef maken over Oostkamp, kan dat nuttige informatie voor de gemeente opleveren. Gemeente Oostkamp wil dit stimuleren en binnen de eigen werking gebruik maken van de informatie uit die studies. De Gemeenteraad heeft hiervoor het toelagereglement goedgekeurd.

Gemeente Oostkamp wil met deze toelage de persoonlijke ontwikkeling van studenten ondersteunen. Daarnaast wil ze ook mee op zoek gaan naar innovaties door studies over Oostkamp binnen bepaalde vakgebieden te stimuleren. Er is hiervoor een jaarlijks budget van zo’n 2.500 euro voorzien.

Wie kan deze premie aanvragen?

Om deze premie te kunnen aanvragen, moeten de bachelor- of masterstudenten in Oostkamp wonen en een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen via het aanvraagformulier op de website.

De proef moet over Oostkamp gaan of over een vakgebied zoals de landbouw, de handel, de bestuurlijke organisatie, de vrijetijdsbesteding, de sociale werking ... met Oostkamp als onderzochte case.

De toelage wordt per bachelor- of masterproef toegekend en bedraagt 250 euro. Het bedrag van de premie kan verhoogd worden tot 1.000 euro als de productiekosten van het proefschrift minstens 2.500 euro bedragen.

Een jury met afgevaardigden uit het College van Burgemeester en Schepenen, de voorzitter van de Jeugdraad en een medewerker die actief is binnen het thema van de proef evalueren de aanvraag en beslissen over de premie. De toelage wordt uitbetaald na het behalen van het bachelor- of masterdiploma waarvoor de proef een essentiële voorwaarde was om af te studeren. Eén student kan de toelage meerdere keren ontvangen wanneer hij meerdere bachelor- en/of masterproeven maakt met Oostkamp als onderwerp.

Wanneer een student een toelage ontvangt, stelt hij of zij de inhoud van de proef ter beschikking van de gemeente. De gemeente kan het document op de website plaatsen en/of er met bronvermelding gebruik van maken in de gemeentelijke communicatie.

Jan de Keyser: “We zijn trots op studenten en willen hen stimuleren om hun kennis en expertise ook voor onderwerpen binnen onze gemeente in te zetten. Ook voor het uitstippelen van het gemeentelijk beleid in de toekomst kan deze informatie interessant zijn. Door een financiële ondersteuning te geven aan studenten die Oostkamp als case kiezen, wordt het voor studenten interessant om een bachelor- of masterproef over Oostkamp te maken binnen hun vakgebied.

op 18 juni 2021
Nieuwsoverzicht
LCP