Ter Luchte: 1 jaar na de start van de samenwerking tussen gemeente en OCMW Oostkamp met Groep Zorg H. Familie vzw

Nieuw Logo Ter Luchte (grote weergave)

Sedert 1 januari 2020 dragen gemeente/OCMW Oostkamp en Groep Zorg H. Familie vzw de verantwoordelijkheid voor de uitbating van woonzorgcentrum Ter Luchte, waar kwaliteitsvolle zorg, geborgen wonen en leven, gastvrijheid en een familiale sfeer centraal staan. Bewoners en familie kunnen hierbij rekenen op jarenlange ervaring en een professioneel, warm zorgend team van medewerkers. Na een goed jaar werking, blikken we even terug en kijken vooruit naar nieuwe uitdagingen. Er wordt een eigen nieuwe huisstijl gelanceerd die de identiteit van het woonzorgcentrum benadrukt.

De toenemende vergrijzing van de Oostkampse bevolking is een echte uitdaging… Het zorglandschap binnen de residentiële ouderenzorg evolueert zeer snel en wordt alsmaar complexer. Door het bundelen van de krachten en expertise van de gemeente/OCMW Oostkamp en Groep Zorg H. Familie vzw staat het woonzorgcentrum Ter Luchte sterker om een professioneel antwoord te bieden aan deze uitdagingen voor de toekomst.

Beide partners hebben de ambitie om samen de kwaliteitsvolle residentiële ouderenzorg verder uit te bouwen in Oostkamp o.a. met de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum op de site Ter Luchte. Maar bovenal wil Ter Luchte een huis zijn waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Die filosofie was er altijd al, maar werd het afgelopen jaar verder verdiept. Werken op maat van de bewoners en vanuit hun perspectief is meer dan ooit het uitgangspunt. Een paar heel concrete voorbeelden van de vernieuwing van het afgelopen jaar:

  • Bewoners kunnen voortaan zelf kiezen wanneer ze willen opstaan en of ze willen ontbijten in hun kamer of in de gemeenschappelijke ruimte.
  • De keuken is opnieuw in eigen beheer, in nauwe samenwerking met woonzorgcentrum Sint-Jozef. Zo is er meer aandacht voor wat individuele bewoners graag lusten en wordt nu een fingerfood-concept uitgewerkt, waarbij waar mogelijk voeding in kleine hapklare brokjes geserveerd kan worden.

Jan de Keyser, voorzitter van Ter Luchte vzw: “Vaak wordt gedacht dat professionaliseren betekent dat iets onpersoonlijk wordt. Dat het tegendeel waar kan zijn, werd in Ter Luchte bewezen. Ter Luchte is altijd al een plaats geweest waar het welzijn van de bewoner centraal stond, dat zullen de medewerkers met een groot hart voor ‘hun’ bewoners zeker beamen. Toch was er behoefte aan een verdere professionele inbedding. De voorbeelden geven aan dat beide hand in hand kunnen gaan. Daarnaast zijn het breder zorgkader en de extra expertise onontbeerlijk om ons voor te bereiden op een toekomst met een nieuwe zorgbenadering en -behoefte. Die expertise zal zeker mee een rol spelen in de aanpak van het nieuwe woonzorgcentrum. De verwachtingen van de maatschappij zijn veranderd, maar tegelijk moet zorg ook betaalbaar blijven. Maatwerk en flexibiliteit zullen cruciaal zijn.”

De corona-periode was – en is – voor alle bewoners, familieleden en medewerkers een bewogen periode met moeilijke keuzes. Ondanks alles werd heel hard gewerkt en was er een ongeziene inzet vanuit de verschillende teams om het leven en wonen aangenaam te maken en de beste zorg te geven aan bewoners en familie. De nauwe samenwerking tussen beide woonzorgcentra in onze gemeente heeft er ook voor gezorgd dat we snel extra ondersteuning hadden bij de corona-uitbraak van vorig jaar.

Ter Luchte heeft de voorbije jaren een eigen identiteit opgebouwd en wil die nu ook uitdragen via een nieuwe eigen website, huisstijl en logo. De nieuwe huisstijl wordt vandaag officieel gelanceerd. Het logo wil de expressie zijn van een stijlvolle, prominente, gevestigde waarde die Ter Luchte is en sluit ook aan bij de stijl van Groep Zorg H. Familie vzw. De frisse blauwe kleur verwijst naar het dynamische lokale beleid en de hartvormige vleugels willen een uiting zijn van vrijheid en vreugde.

Frank Declerck, directeur woonzorgcentrum Ter Luchte: “We hebben het afgelopen jaar heel wat bereikt. Het is logisch dat niet alles altijd van een leien dakje ging. Samenwerken en veranderen vraagt tijd. Voor het nieuwe bestuur én voor de medewerkers. Het is soms een zoektocht, maar dankzij een positieve ingesteldheid van iedereen en een hart voor de bewoners en professionele zorg, hebben we samen al veel kunnen bereiken.

op 28 mei 2021
Nieuwsoverzicht
LCP