Nieuwe zaal Hertsberge: concept en architect gekend

Het concept en de architect voor de vervanging van zaal ’t Bulscampvelt in Hertsberge zijn gekend. Buro Bauer Architectuur kan nu aan de slag met het concreet uitwerken van hun concept tot een bouwplan. Daar zullen de gebruikers van de zaal ook nog bij betrokken worden. In het gekozen concept worden de diverse gebouwen via een open gaanderij met elkaar verbonden. Zo wordt een eenheid gecreëerd met naast nieuwe gebouwen ook nieuwe, gezellige buitenruimtes. 

De zaal 't Bulscampvelt in Hertsberge voldoet niet meer aan de huidige normen en renovatie is niet verantwoord. Omdat een polyvalente zaal voor het sociale leven in een dorp erg belangrijk is, wordt gekeken voor een nieuwe zaal. Die zaal moet een gelijkaardig doel dienen: plaats geven aan het lokale verenigingsleven, de school, kinderopvang ...

De kerkfabriek, de school, de chiro en de werkgroep Hertsberge die naar aanleiding van het project werd opgericht, kregen als eerste het concept te zien.

Voor de keuze van architect en concept werd een overheidsopdracht uitgeschreven. Prijs was hierbij een criterium, maar was ondergeschikt aan het concept. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan Buro Bauer Architectuur die naast een sterk concept ook de scherpste prijs had.

Het gekozen concept is een zeer mooie vertaling van de wensen en de verwachtingen van de gemeente en de werkgroep. Het is een klassiek concept in een hedendaags jasje, op maat van de Hertsbergse gemeenschap. Aansluitend op de kerk is een open gaanderij voorzien, richting polyvalente zaal en richting pastorie. Ze doet denken aan een klassieke, open kloostergang. Zo worden de aparte gebouwen niet alleen met elkaar verbonden, maar wordt ook een sfeervol binnenpleintje gecreëerd. De inplanting van de lokalen en de linken ertussen zorgen voor een ruimtelijke openheid naar de omgeving enerzijds én creëren ook nieuwe, aantrekkelijke buitenlocaties.

De jeugdlokalen krijgen elk een apart lokaal en hebben een gemeenschappelijk ingesloten dakterras op de eerste verdieping. De jeugdbewegingen zullen uiteraard ook nauw betrokken worden bij de inrichting van hun lokalen.

De nieuwe zaal zelf wordt opnieuw een polyvalente zaal. Dat betekent dat er veel mogelijk zal zijn qua activiteiten en evenementen, maar wordt geen sportzaal met sportvloer en belijning. Alles wat in ’t Bulscampvelt mogelijk was, zal hier ook mogelijk zijn, zij het uiteraard in een moderner en kwaliteitsvoller, nieuw jasje.

Jan de Keyser, burgemeester: “Voor het bouwproject is een stevig budget van 2.000.000 euro voorzien. Het concept wordt nu uitgewerkt tot een bouwplan. In die fase gaan we ook in gesprek met verschillende gebruikers van de zaal om – binnen de budgettaire randvoorwaarden – maximaal hun behoeften en wensen in te vullen. Als dit plan klaar is, kan een aannemer aangesteld worden. De ambitie is om dit jaar te landen met een bouwplan zodat we in de loop van 2022 kunnen starten met de bouwwerken. De zaal is dan operationeel in 2024, conform de doelstellingen binnen het MeerJarenPlan 2020-2025.

op 07 mei 2021
Nieuwsoverzicht
LCP