Oostkamp zet bewust in op natuurlijker gazonbeheer om insecten en bijen te helpen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

bloemenweide 016-doorsteek aan Ter Els - PKB (grote weergave)
Oostkamp zet reeds jaren in op natuurlijker gazonbeheer om bijen en insecten meer voedsel en schuilplekken te geven. In het kader van de actie MaaiMeiNiet moedigt ze inwoners ook aan om daar ook in eigen tuin bewust mee om te gaan.

Zorgen dat er meer bloeiende graszones en bloemen voor bijen en insecten te vinden zijn, is niet nieuw in onze gemeente. Al jaren zetten we daarop in en er komen  steeds zones bij die bewust anders onderhouden of aangelegd worden. 

In het kader van de actie MaaiMeiNiet willen we de initiatieven die we als gemeente nemen dan ook even uitlichten en enkele mooie voorbeelden meegeven. Tegelijk doen we een warme oproep aan inwoners om in hun eigen tuin een stuk bloemenweide te laten groeien, in te zaaien en niet te maaien. Zo zorgen we samen voor meer natuurlijk voedsel en schuilplaatsen die essentieel zijn voor insecten en bijen.

Ecologisch bermbeheer

Onze landelijke straatbermen worden ecologisch beheerd. We maaien die zones 2x per jaar met als doel om de soorten- en bloemrijkdom van de straatbermen te doen toenemen. Het beheer gebeurt op basis van een bermbeheerplan.
 

Aanplant van bloembollen in gazons

De voorbije jaren zijn 100.000-den bloembollen aangeplant op tal van plaatsen in Oostkamp. De bloemen uit die  bloembollen bloeien vroeg in het jaar en trekken nuttige insecten zoals bijen aan. Deze zones worden pas voor een eerste keer gemaaid wanneer het loof van de bloemen afgestorven is,  rond juni-juli. Zo'n bloemenzones vind je ondermeer op het Europaplein en op tal van plaatsen in wijk Nieuwenhove en wijk Ter Elst.
 

Gedifferentieerd maaien

Op bepaalde plaatsen wordt gekozen om delen van gazons niet steeds maaien. Deze zones worden slechts 2x/jaar gemaaid (in de zomer en najaar). Hierdoor hebben insecten en kleine dieren meer schuilplekken en aanbod aan eten en krijgen bloemen meer de kans om zich te ontwikkelen wat dan weer positief is voor o.a. bijen en andere nuttige insecten.
 
Een voorbeeld hiervan is de Hogedreef waar enkel een strook langs de weg frequent gemaaid wordt en de overige zones slechts 2x/jaar. Ook in het park De Valkaart en in de groenzone aan de Lindenstraat/Olmenstraat passen we die techniek toe. In de wijk Nieuwenhove zijn bij omvormingswerken van het openbaar domein bloemenweides ingezaaid die op een ecologische manier gemaaid worden.
 

Doe mee aan MaaiMeiNiet en zorg ook in jouw tuin voor een stukje natuur

Weet je dat je tuin ook een stukje natuur kan zijn?

Wanneer wij onze tuinen op die manier inrichten, dienen ze niet alleen allerlei planten en dieren, maar kunnen ze ook een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis.
 

Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Tuinen maken minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Ter vergelijking: dat is evenveel als er bos is.

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Ook ons gras anders gaan maaien is een oplossing.  Een knalgroen, gemillimeterd gazon heeft namelijk geen natuurwaarde en draagt niets bij tot de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen?
Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen. Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen.

Doe mee aan de actie en bereken op het einde van mei de nectartscore van je tuin op de website van MaaiMeiNiet

op 30 april 2021
Nieuwsoverzicht
LCP