Gemeente Oostkamp stelt locatie Oeverhof ter beschikking voor opstart kinderopvang

icoon_kinderopvang (grote weergave)

Oostkamp is een aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen en wil dit ook blijven. Jonge gezinnen zijn immers belangrijk voor de toekomst van een gemeente. Daarom zet de gemeente extra in op een gezinsvriendelijk beleid. Een van de actiepunten is er samen met partners voor zorgen dat er voldoende kinderopvang is. Om dit te stimuleren stelt de gemeente de locatie Oeverhof beschikbaar voor kinderopvanginitiatieven via een concessieovereenkomst. Wie interesse heeft, moet intekenen voor 25 mei.

Samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang houdt de gemeente vinger aan de pols wat betreft de noden aan kinderopvang. Vorig jaar werd hierrond een actieplan opgemaakt. De focus van dit plan ligt op het zorgen voor voldoende opvangplaatsen voor ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Hiermee reageert de gemeente op een gestage daling doordat diverse onthaalouders recent hun activiteiten hebben stopgezet. De gemeente doet een oproep naar geëngageerde sociale ondernemers die een uitdaging zien in het opstarten van een opvanginitiatief voor baby’s en peuters.

Daarnaast gaat de gemeente ook op zoek te gaan naar passende locaties voor kinderopvang. Recent werd de werking van de buitenschoolse kinderopvang in Waardamme geïntegreerd in de nieuwe schoolgebouwen van de Vrij Basisschool De Sprong. De locatie Oeverhof waar ze tot op heden gehuisvest waren, krijgt een nieuwe bestemming als kinderopvang voor de 0 tot 3-jarigen. De Gemeenteraad heeft beslist het pand ter beschikking te stellen voor kinderopvang via een concessieovereenkomst voor 10 jaar.

Wie interesse heeft om een groepsopvang te starten vindt hier alle nodige info en documenten om zijn kandidatuur in te dienen (vóór dinsdag 25 mei).

op 23 april 2021
Nieuwsoverzicht
LCP