Volkstuinpark Legendale klaar om eerste tuiniers te ontvangen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Foto volkstuintjes (grote weergave)

In het kader van het Legendaleproject werd er werk gemaakt van de aanleg van een volkstuinpark. In deze nieuwe zone is plaats voor een 40-tal tuintjes die door inwoners van Oostkamp gehuurd kunnen worden. Het beheer van de volkstuintjes zal gebeuren door TuinHier Groot-Oostkamp.

In het najaar van 2018 heeft gemeente Oostkamp bij de Vlaamse Overheid een aanvraag ingediend voor subsidies voor een volkstuinproject. Gemeente Oostkamp ontvangt het maximumbedrag van 15.000 euro voor de inrichting van deze zone.

De aannemer, aangesteld door de VLM, stond in voor het algemene kader terreinophoging, drainage, padenstelsel, handpompen, tuinberging

De gemeente heeft de afwerking verzorgd : graspad aan de buitenrand, haag in de buitenrand, afscheiding tussen de tuintjes, nivellering en inzaai van gemeenschappelijke delen

Samenwerking met vzw TuinHier voor de praktische organisatie

De gemeente sloot een overeenkomst af met vzw TuinHier  die zal instaan voor de praktische organisatie van de volkstuintjes. Zij organiseren de verhuur, staan in voor de toewijzing en verdeling van de tuintjes en zien toe op de naleving van de afspraken. Ze helpen ook zorgen voor een goede afstemming met de buurtbewoners en voor een positieve uitstraling naar de inwoners van Oostkamp. TuinHier promoot ook het volkstuinpark in  de lopende cursus "moestuinen" De paden en omgeving rond de volkstuintjes worden door de gemeentelijke groendienst onderhouden.

De tuintjes hebben een oppervlakte tussen de 50 en 120 m² en afhankelijk van die grootte tussen 40 en 50 euro per jaar kosten aan huurgeld. Om een volkstuintje te kunnen huren, moet je inwoner zijn van gemeente Oostkamp. Op een aantal percelen wordt een demotuin ingericht, waar lokale verenigingen demonstraties kunnen geven of voorbeeldaanplantingen kunnen voorstellen.

Er is voor de gebruikers een gemeenschappelijke opbergruimte voor materiaal beschikbaar. Daarnaast zijn er ook 4 waterputten met handpomp voorzien waar gebruikers water kunnen halen voor hun perceel. Tuinhier vzw plant ook om gemeenschappelijke composteerplaats in te richten op het terrein.

Wie zo’n volkstuintje huurt, mag daarop groenten, kruiden of klein fruit kweken. Bij het kweekproces wordt er gestreefd naar duurzaam beheer en mag men geen chemische onkruidverdelgers of bestrijdingsmiddelen gebruiken. Er zijn reeds een aantal kandidaat-huurders gekend die door Tuinhier gecontacteerd zullen worden i.v.m. de huurovereenkomst. Een overeenkomst wordt opgesteld per jaar, maar wordt stilzwijgend verlengd.

Nog enkele tuintjes beschikbaar

De tuintjes zijn vrij toegankelijk via de Legendaledreef (thv huisnummer 33) voor wie interesse heeft. Parkeren kan in de Legendaledreef.

Inwoners van Oostkamp die interesse hebben, kunnen hun aanvraag doen via dit formulier

op 13 april 2021
Nieuwsoverzicht
LCP